การใช้ While-loop ในภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 10/08/2020 10:06 am

การใช้ While-loop ในภาษา Java

Post by nai_cyp »

While loop เป็นลูปที่ใช้ง่ายที่สุด
มีรูปแบบดังนี้

Code: Select all

while (เงื่อนไข)
{
}
ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

class testwhile
{
  public static void main (String[]args)
  {
  int x = 1;
  while(x <= 5)
  {
   System.out.println("TestWhile");
   ++x;
   
  }
   System.out.print("Stop");
  }
}
เราได้ประกาศตัวแปร x มาใช้ในในเงือนไขของ while หาก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 โปรแกรมจะทำงานใน loop และแต่ละรอบเราจะทำการเพิ่มค่าด้วยคำสั่ง ++x; เพื่อให้ลูปทำงานจนกว่าเงือนไขไม่เป็นจริง

ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ
testwhile.jpg
testwhile.jpg (12.69 KiB) Viewed 276 times
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests