การใช้ For-loop ในภาษา Java

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 10/08/2020 10:06 am

การใช้ For-loop ในภาษา Java

Post by nai_cyp »

For loop เป็น loop ที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก เพราะทราบจำนวนการวนซ้ำที่แน่นอน
การใช้คำสั่ง For loop ในภาษา Java นั้นมีรูปแบบดังนี้

Code: Select all

for (initial; condition; update) //(การกำหนดตัวแปร,การกำหนดเงื่อนไข,การอัพเดทค่าหลังจากจบการทำงานแต่ละลูป)
{
    
}
ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

class testloop
{
	public static void main (String[]args)
	{
	for (int i = 1; i <= 5; i++)
	 {
	 	System.out.println("Test Loop");
	 }
	}
}
ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ
testloop.jpg
testloop.jpg (10.06 KiB) Viewed 275 times
Image
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests