Gamification คืออะไร

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nai_cyp
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 346
Joined: 10/08/2020 10:06 am

Gamification คืออะไร

Post by nai_cyp »

เกมมิฟิเคชั่น(Gamification) คือ การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ แต่สำหรับภาคการศึกษานั้น ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งแท้จริงแล้วมันอาจคือหนึ่งในทางออกที่สามารถยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Image

Gamification เป็นการนำเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเล่นเกม เช่น การสะสมแต้ม การเลื่อนระดับ การได้รับรางวัล กระดานผู้นำ หรือจัดการแข่งขัน มาใช้โดยที่ไม่ใช่การเล่นเกม แต่เป็นจำลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนการเล่นเกม โดยใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา เราสามารถนำหลักการของ Gamification มาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้ ให้มีความสนุกสนานมากขึ้น มีเป้าหมายในการเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การสะสมแต้ม การได้รับรางวัล การเลื่อนระดับ ผู้เรียนจะซึมซับเนื้อหาโดยไม่รู้ตัวผ่านกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นไปในเวลาเดียวกัน

ท้ายที่สุดแล้วแต้มสะสมของทุกคนนั้นจะถูกแปลงเป็นของรางวัล เช่น ผลการเรียน Gamification อาจคือหนึ่งในทางออกที่สามารถยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้

อ้างอิง : http://touchpoint.in.th/gamification/
Image
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests