ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ในการทำงานด้าน IT

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

PhoorichayaM
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 106
Joined: 05/10/2020 9:59 am

ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ในการทำงานด้าน IT

Post by PhoorichayaM »

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษยังถือว่าเป็นภาษากลางที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก จึงมีประโยชน์มากในการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือการพักผ่อนในต่างประเทศ หรือการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษถือว่าเป็นแกนหลักในการพูดคุย หรือแนะนำตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแนะนำตัวในวงการ IT รวมถึงวงการอื่นๆอีกด้วย

it-english-main-1.jpg
it-english-main-1.jpg (29.81 KiB) Viewed 164 times

โดยทั่วไปแล้ว ภาษาอังกฤษจะถูกนำมาใช้ในการแนะนำตัว หรืออธิบายทักษะและความสามารถ (Skills and Abilities) ส่วนตัวของแต่ละคนในการสัมภาษณ์งาน หรือการพูดคุยกันในเบื้องต้น

ตัวอย่างประโยคการแนะนำตัวเบื้องต้น

Hello. my name is ชื่อ-นามสกุล, you can call ชื่อเล่น. I graduated bachelor of Computer Science subject at ชื่อมหาวิทยาลัย.
Back then, I was working as a ตำแหน่งงาน in my internship. So I can understand the algorithm and how to write code for a website.
The reason I apply for this position is because of challenge and the beauty of coding.

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ดิฉัน/ผมชื่อ......... ชื่อเล่น....... ดิฉัน/ผมจบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย...........
ก่อนหน้านี้ ดิฉัน/ผมเคยทำงานในตำแน่ง......สำหรับการฝึกงาน ดังนั้นดิฉัน/ผม จึงสามารถเข้าใจอัลกอลิธึ่ม และรู้วิธีการเขียนโค้ดสำหรับเว็บไซต์ได้
เหตุผลที่ดิฉัน/ผมสมัครงานในตำแน่งเป็นเพราะความท้าทาย และความสวยงามของการเขียนโค้ด

ตัวอย่างรูปประโยคในการพูดเรื่อง ทักษะและความสามารถ

I can (สิ่งที่ทำได้). เช่น I can write an algorithm in programming language.
I am able to (สิ่งที่ทำได้). เช่น I am able to write an algorithm in programming language.

ความแตกต่างระหว่าง can กับ be able to คือ

Share Knowledge-1.png
Share Knowledge-1.png (212.12 KiB) Viewed 164 times
CAN ใช้แบบไม่เป็นทางการ เน้นความสามารถทั่วไป

BE ABLE TO ใช้แบบเป็นทางการ ใช้กับภาษาเขียน

ตัวอย่างข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานกาณ์ที่ต้องใช้ในการสนทนา การแนะนำตัว บอกทักษะหรือความามารถของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดวงแค่ในการทำงานด้านไอทีเท่านั้น แต่ในวงการทำงานด้านอื่นๆ ก็สามารถนำไปใชประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน

ศึกษาเพิ่มเตอมได้ที่
เรียนภาษาอังกฤษกับโปรแกรมเมอร์ ฉบับโปรแกรมเมอร์สอน

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 31 guests