การเขียน Bullet Journal - ระบบจดบันทึก ช่วยให้จดบันทึกมีระเบียบ กำหนดแสดงอารมได้

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Kannaphat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 513
Joined: 15/12/2020 9:55 am

การเขียน Bullet Journal - ระบบจดบันทึก ช่วยให้จดบันทึกมีระเบียบ กำหนดแสดงอารมได้

Post by Kannaphat »

Bullet Journal เป็นระบบบันทึกแบบก้อนที่คิดค้นขึ้นโดยไรเดอร์ แครอล นักเขียนชาวอเมริกัน โดยวิธีการจดจะไม่ใช่การจดบันทึกให้ยาวเป็นพารากราฟ แต่เป็นการจดโดยใช้จุดในการจดบันทึก และการจดสไตล์นี้ยังเป็นการจดบันทึกที่สามารถปรับเปลี่ยนตามใจผู้จดบันทึกได้อีกด้วย โดยหัวข้อที่จะกล่าวถึงมีดังนี้
1.ส่วนประกอบหลักของ Bullet journal
2.ส่วนประกอบเสริมของ Bullet journal
3.ประโยชน์ของ Bullet journal

ส่วนประกอบหลักของ Bullet journal

Key
Key
Key เป็นหน้าแรกของ Bullet journal ที่ผู้เขียนจะต้องตั้งสัญลักษณ์ในการใช้งานขึ้นมา ซึ่งสัญลักษณ์สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของผู้เขียน โดย Key ที่ใช้อยู่หลักๆ มีดังนี้ สิ่งที่ต้องทำ กำลังดำเนินงาน เสร็จสิ้น เลื่อนวัน ยกเลิก นอกจากนี้ยังสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นๆ เช่น วันเกิด นัดหมาย วันสำคัญ ฯลฯ

Index หรือสารบัญ โดยปกติ Bullet journal จะต้องมีเลขหน้ากำกับไว้เสมอ เพื่อให้ทราบว่าอะไรอยู่หน้าไหน จึงต้องใช้สารบัญในการค้นหาและจัดระเบียบ Bullet Journal
Future log
Future log
2-Ryder.png (312.57 KiB) Viewed 321 times
Future log เป็นปฎิทินรายปี เพื่อจดบันทึกและดูภาพรวมของปีนั้นๆ ว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างรวมทั้งวางแผนระยะยาวและการนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลานานๆ
Monthly log
Monthly log
5C208078-EBD7-4439-8818-0BAC00C72416.jpeg (54.04 KiB) Viewed 321 times
Monthly log คือ ปฏิทินรายเดือน เป็นการนำเอานัดหมายจาก Future log มาใส่ไวในนี้ รวมถึงการเขียนนัดหมายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆมาใส่ไว้ใน Monthly log

Image

Daily log เป็นการวางแผนรายวัน โดยการนำ Monthly log และ Future log มาเขียนโดยใช้สัญลักษณ์จาก Key ในฟังก์ชั่นนี้จะต้องเขียนวันต่อวันว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้าง

ส่วนประกอบเสริมของ Bullet journal
อย่างที่กล่าวไปข้างต้น Bullet Journal สามารถใช้ตามจุดประสงค์องผู้เขียนว่าต้องการใช้ทำอะไร ดังนั้น Bullet journal จึงมีฟังก์ชั่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น รายรับรายจ่าย บันทึกอารมณ์ บันทึกสุขภาพ การติดตามพฤติกรรม ฯลฯ และนี่คือตัวอย่างของฟังก์ชั่นเสริม
Habit tracker
Habit tracker
Daily-Habit-Tracker-1024x1024.jpg (142.73 KiB) Viewed 321 times
Habit Tracker ใช้สำหรับติดตามพฤติกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การกินขนม อ่านหนังสือ ท่องศัพท์ โดยให้ตีตาราง 31 วัน และถ้าภารกิจสำเร็จก็ให้ระบายไปในช่องของวันนั้น แต่ถ้าภารกิจไม่สำเร็จก็ไม่ต้องระบาย
Mood tracker
Mood tracker
17-Bullet-Journal-Mood-Tracker-Ideas-780x385.jpg (27.96 KiB) Viewed 321 times
Mood Tracker ใช้สำหรับบันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ โดยตีตารางเช่นเดียวกับ Habit Tracker แต่ต้องกำหนดสีที่จะระบายแทนด้วยอารมณ์ต่างๆ และถ้าวันไหนรู้สึกอย่างไรก็ให้ระบายตามสีที่กำหนด

Diary ใช้สำหรับบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถเขียนเป็นความเรียงได้

Goal ใช้สำหรับตั้งเป้าหมาย สามารถทำรายปีหรือรายเดือนก็ได้

ประโยชน์ของ Bullet journal

-วางแผนระยะสั้น-ระยะยาว ว่าในแต่ละช่วงต้องทำอะไรบ้าง
-เห็นภาพรวมชีวิตของตัวเองในแต่ละปี
-ปรับปรุงข้อผิดพลาดจากสิ่งที่บันทึก
-ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากการตกแต่ง Bullet Journal

โดยสรุปแล้ว Bullet Journal คือบันทึกอิสระที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบช่วยบันทึกสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน บันทึกพฤติกรรม เพื่อช่วยตรวจสอบความตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests