เคล็ดลับการแปลภาษาง่ายๆ

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Kannaphat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 527
Joined: 15/12/2020 9:55 am

เคล็ดลับการแปลภาษาง่ายๆ

Post by Kannaphat »

การแปลภาษาให้สละสลวยไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ หลายครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในจุดนี้ ผู้เขียนจึงต้องการแบ่งปันเคล็ดลับการแปลภาษาและวิธีการในการแปลให้ผู้อ่านได้ทราบ

Image

1.ผู้แปลจะต้องอ่านบทความทั้งหมดและสรุปใจความโดยรวมว่า เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยใช้หลักว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาคร่าวๆ ที่จะแปล

2.ขีดเส้นใต้คำที่ไม่รู้หรือคำที่สงสัย และหาความหมายคำศัพท์ที่ไม่แน่ใจจากพจนานุกรมและเลือกความหมายที่เข้ากับบริบทในเนื้อหาในบทความที่แปล นอกจากนี้ผู้แปลต้องหาข้อมูลของคำศัพท์เพิ่มเติม ถ้าดูความหมายจากพจนานุกรมและยังไม่เข้าใจความหมาย

3.ให้แปลทั้งประโยคใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ดูความหมายในประโยคและเป็นการตรวจสอบอีกครั้งว่าความหมายจากข้อ 2 สามารถเข้ากับประโยคนั้นๆ ได้ไหม

4.ปรับภาษาให้เข้ากับภาษาปลายทาง บางครั้งแต่ละภาษามีการจัดเรียงรูปประโยคที่ไม่เหมือนกัน คำในบางภาษาอาจจะแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ได้ ดังนั้นเราไม่สามารถแปลคำต่อโดยปราศจากการเรียบเรียงได้ ผู้แปลจะต้องพยายามเกลาคำและสรรคำให้ถูกหลักไวยากรณ์และความหมายของภาษาปลายทาง

5.ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อดูความถูกต้องของเนื้อหาว่าใจความจากต้นฉบับอยู่ครบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกับต้นฉบับ ไม่ผิดเพี้ยน ไม่มีการเสริมเติมขึ้น

การแปลภาษาไม่ใช่แค่อ่านและแปลได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจเนื้อหาของสิ่งที่จะแปลอย่างถ่องแท้ ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ และการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความที่อ่าน เพื่อให้สื่อที่ส่งออกไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests