ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 626
Joined: 22/12/2020 10:19 am

ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด

Post by chakirin.bfds »

Selection_025.png
Selection_025.png (129.93 KiB) Viewed 291 times
ในสมัยก่อนภาษามาเลเซียและภาษาอินโดนีเซียต่างก็เป็นภาษามลายู ภาษามลายูในมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามตามรัฐสุลต่านอิสลามแห่งมะละกา ในขณะเดียวกันนั้นอินโดเนเซียได้รับอิทธิพล จากภาษาสันสกฤต เพราะสมัยก่อนแถวเกาะชวาเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย ระหว่างภาษาอินโดเนเซียกับภาษามลายู/มาเลย์ ถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน เพราะใช้รากศัพท์เดียวกันประมาณ 80 % ที่ใช้เหมือนกัน.ส่วนอีก 20 % เป็นคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอาณานิคม
อังกฤษได้มาเป็นเจ้าเข้าปกครองมาเลเซีย ส่วนอินโดเนเซียถูกเข้าปกครองด้วยดัตช์แห่งฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) ทำให้ภาษามลายูของทั้งสองเริ่มมีความเเตกต่างกัน เนื่องจากภาษาทั้งสองที่เริ่มเติบโตกันออกไป โดยมาเลเซียได้มีการนำคำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการ ความเจริญในด้านต่างๆ ในภาษาอังกฤษมาใช้ ส่วนอินโดเนเซียก็ได้มีการนำคำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการ ความเจริญในด้านต่างๆ ในภาษาดัตช์มาใช้ ทำให้ภาษามลายูในมาเลเซียและในอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างเช่น
คนมาเลเซียจะใช้คำเรียกสำนักงานว่า pejabat แต่อินโดเนเซียได้มีการนำคำศัพท์ภาษาดัตช์เข้ามาใช้เป็น kantor
เมื่อคนมาเลเซียจะพูดถึงห้อง ก็ใช้คำว่า bilik แต่คนอินโดนีเซียใช้ภาษาอิงไปทางภาษาดัตช์ว่า kamar

อย่างไรก็ตามทั้งสองภาษาก็ยังใช้รากศัพท์เดียวกัน ดังนั้นความแตกต่างของทั้งสองภาษานี้ จึงไม่ค่อยมีมากนัก กล่าวคือ หากเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ก็จะสามารถสื่อสารกับอีกภาษาหนึ่งได้โดยปริยาย

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/bambasatu/phot ... 5331889339
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 626
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด

Post by chakirin.bfds »

Selection_025.png
ในสมัยก่อนภาษามาเลเซียและภาษาอินโดนีเซียต่างก็เป็นภาษามลายู ภาษามลายูในมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามตามรัฐสุลต่านอิสลามแห่งมะละกา ในขณะเดียวกันนั้นอินโดเนเซียได้รับอิทธิพล จากภาษาสันสกฤต เพราะสมัยก่อนแถวเกาะชวาเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย ระหว่างภาษาอินโดเนเซียกับภาษามลายู/มาเลย์ ถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน เพราะใช้รากศัพท์เดียวกันประมาณ 80 % ที่ใช้เหมือนกัน.ส่วนอีก 20 % เป็นคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอาณานิคม
อังกฤษได้มาเป็นเจ้าเข้าปกครองมาเลเซีย ส่วนอินโดเนเซียถูกเข้าปกครองด้วยดัตช์แห่งฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) ทำให้ภาษามลายูของทั้งสองเริ่มมีความเเตกต่างกัน เนื่องจากภาษาทั้งสองที่เริ่มเติบโตกันออกไป โดยมาเลเซียได้มีการนำคำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการ ความเจริญในด้านต่างๆ ในภาษาอังกฤษมาใช้ ส่วนอินโดเนเซียก็ได้มีการนำคำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการ ความเจริญในด้านต่างๆ ในภาษาดัตช์มาใช้ ทำให้ภาษามลายูในมาเลเซียและในอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างเช่น
คนมาเลเซียจะใช้คำเรียกสำนักงานว่า pejabat แต่อินโดเนเซียได้มีการนำคำศัพท์ภาษาดัตช์เข้ามาใช้เป็น kantor
เมื่อคนมาเลเซียจะพูดถึงห้อง ก็ใช้คำว่า bilik แต่คนอินโดนีเซียใช้ภาษาอิงไปทางภาษาดัตช์ว่า kamar

อย่างไรก็ตามทั้งสองภาษาก็ยังใช้รากศัพท์เดียวกัน ดังนั้นความแตกต่างของทั้งสองภาษานี้ จึงไม่ค่อยมีมากนัก กล่าวคือ หากเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ก็จะสามารถสื่อสารกับอีกภาษาหนึ่งได้โดยปริยาย

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/bambasatu/phot ... 5331889339

แก้
-เพิ่มจำนวนคน
-มิติต่างของภาษา ประเทศที่ใช้ คนที่ใช้
- ภาษาใกล้เคียง
ref. อย่างน้อย3
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 626
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด

Post by chakirin.bfds »

ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด
ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด
ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด.png (32.47 KiB) Viewed 280 times
ในสมัยก่อนภาษามาเลเซียและภาษาอินโดนีเซียต่างก็เป็นภาษามลายู ภาษามลายู(Bahasa Melayu) ไม่ได้เป็นภาษาราชการเเค่ในมาเลเซียหรืออินโดเนเซียเท่านั้น ยังมีอีกหลายประเทศที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการ เช่น บรูไน - ดารุสซาลาม ทุกวันนี้ มีผู้พูดภาษานี้ประมาณ 300 ล้านคน (จากจำนวนประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 650 ล้านคน) เป็นภาษาที่มีคนพูดได้มากที่สุดในอาเซียน

ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ(Bahasa Kebangsaan หรือ Bahasa Nasional) ของรัฐเอกราชหลายรัฐ ภาษามลายูมาตรฐานมีชื่อทางการแตกต่างกันไป ในบรูไนและสิงคโปร์เรียกว่า "ภาษามลายู" (Bahasa Melayu) ในมาเลเซียเรียกว่า "ภาษามลายู" (Bahasa Melayu) หรือ "ภาษามาเลเซีย" (Bahasa Malaysia) และในอินโดนีเซียเรียกว่า "ภาษาอินโดนีเซีย" (Bahasa Indonesia)

มาตรฐานอย่างเป็นทางการของภาษามลายูนั้น มีการตกลงร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ว่าใช้บาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็นมาตรฐาน อันเป็นภาษาของหมู่เกาะรีเยา ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของภาษามลายูมาช้านาน

ภาษามลายูในมาเลเซียหรือภาษามาเลเซีย(Bahasa Malaysia)]ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามตามรัฐสุลต่านอิสลามแห่งมะละกา มาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานของภาษามลายูถิ่นยะโฮร์-รีเยา ประชากรมาเลเซียจำนวนมากพูดภาษานี้ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ภาษามลายูถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองอื่นก่อน ภาษามลายูเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของมาเลเซีย

ส่วนภาษามลายูในอินโดเนเซียหรือภาษาอินโดนีเซีย(Bahasa Indonesia)ได้รับอิทธิพล จากภาษาสันสกฤต เพราะสมัยก่อนแถวเกาะชวาเป็นศูนย์กลางของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย
ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษามลายูที่ได้แต่งตั้งเป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นภาษาที่น่าสังเกตในหลายด้าน ภาษานี้เป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่ เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2488 และเป็นภาษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากเกิดคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น ๆ อยู่ตลอด การเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียเป็นประสบการณ์ที่ให้ผลตอบแทนแก่ชาวต่างชาติ เนื่องจากการออกเสียงและไวยากรณ์ค่อนข้างเรียบง่าย ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารประจำวันสามารถเรียนรู้ได้ในไม่กี่สัปดาห์ ชื่อท้องถิ่นของภาษาอินโดนีเซียคือ บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และชื่อนี้ก็นำมาใช้ในภาษาอังกฤษในบางโอกาส

ระหว่างภาษาอินโดเนเซียกับภาษามลายู/มาเลย์ ถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน เพราะใช้รากศัพท์เดียวกันประมาณ 80 % ที่ใช้เหมือนกัน ส่วนอีก 20 % เป็นคำศัพท์ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอาณานิคม อังกฤษได้มาเป็นเจ้าเข้าปกครองมาเลเซีย ส่วนอินโดเนเซียถูกเข้าปกครองด้วยดัตช์แห่งฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์) ทำให้ภาษามลายูของทั้งสองเริ่มมีความเเตกต่างกัน เนื่องจากภาษาทั้งสองที่เริ่มเติบโตกันออกไป โดยมาเลเซียได้มีการนำคำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการ ความเจริญในด้านต่างๆ ในภาษาอังกฤษมาใช้ ส่วนอินโดเนเซียก็ได้มีการนำคำศัพท์เกี่ยวกับวิทยาการ ความเจริญในด้านต่างๆ ในภาษาดัตช์มาใช้ ทำให้ภาษามลายูในมาเลเซียและในอินโดนีเซียมีความแตกต่างกันเล็กน้อย อย่างเช่น
คนมาเลเซียจะใช้คำเรียกสำนักงานว่า pejabat แต่อินโดเนเซียได้มีการนำคำศัพท์ภาษาดัตช์เข้ามาใช้เป็น kantor
เมื่อคนมาเลเซียจะพูดถึงห้อง ก็ใช้คำว่า bilik แต่คนอินโดนีเซียใช้ภาษาอิงไปทางภาษาดัตช์ว่า kamar

การพัฒนาแยกกันระหว่างภาษามาเลเซียในมาเลเซียกับภาษาอินโดนีเซียทำให้มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งมีเหตุผลมาจากความละเอียดอ่อนทางการเมือง และ ประวัติการวางมาตรฐานภาษามากกว่าจะเป็นเหตุผลทางวัฒนธรรม ในมาเลเซียจะถือว่าภาษาทั้งสองเป็นสำเนียงที่ต่างกันของภาษาเดียวกัน แต่ในอินโดนีเซียมองว่าเป็นภาษาต่าง

อย่างไรก็ตามทั้งสองภาษาก็ยังใช้รากศัพท์เดียวกัน ดังนั้นความแตกต่างของทั้งสองภาษานี้ จึงไม่ค่อยมีมากนัก กล่าวคือ หากเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ก็จะสามารถสื่อสารกับอีกภาษาหนึ่งได้โดยปริยาย

แหล่งที่มา :
1. ภาษามลายู. (ออนไลน์). (2563, 7 ธันวาคม). สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563, แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0 ... 2%E0%B8%B9
2. ภาษามลายูมาเลเซีย. (ออนไลน์). (2563, 7 ธันวาคม). สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563, แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0 ... 5%E0%B8%A2
3. ภาษาอินโดนีเซีย. (ออนไลน์). (2563, 12 กันยายน). สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563, แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0 ... 5%E0%B8%A2
4. การพัฒนาแยกกันระหว่างภาษา. (ออนไลน์). (2558, 28 มกราคม). สืบค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2563, แหล่งที่มา : http://languageasean.blogspot.com/2015/ ... nesia.html
User avatar
janejones4237
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 19/01/2021 8:07 pm

Re: ความแตกต่าง ของภาษามาเลย์ กับ ภาษาอินโด

Post by janejones4237 »

Happy to see your thread as it is, just what I’ve been looking for and excited to read all the posts from you. I am looking forward to another great topic from you.
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests