ทริคลัด Toeic ทำอย่างไรให้ได้คะแนน 650+

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Kannaphat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 542
Joined: 15/12/2020 9:55 am

ทริคลัด Toeic ทำอย่างไรให้ได้คะแนน 650+

Post by Kannaphat »

ในปัจจุบันคะแนนโทอิคถือเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงานในตอนนี้ หลายองค์กรล้วนใช้โทอิคเป็นตัววัดทักษะภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่แล้วองค์กรต้องการคะแนนโทอิค 650 + แต่บางองค์กรอาจจะต้องการคะแนนโทอิคมากถึง 700-800 ขึ้นไปเลยก็ได้ ดังนั้นก่อนสอบโทอิคต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบเป็นอย่างดี จากนี้จะเป็นการบอกเคล็ดลับการทำข้อสอบโทอิคแต่ละพาร์ทให้ได้คะแนนสูงๆกัน

พาร์ทฟัง หรือ Listening
1.Photographs ในข้อสอบจะให้รูปมา แล้วฟังช้อยส์ โดยผู้สอบจะต้องดูรายละเอียดในภาพว่ามีอะไรบ้าง ถ้าในช้อยส์ที่พูดมาไม่มีอยู่ในภาพก็ให้ตัดช้อยส์นั้นออกไปเลย และเลือกข้อที่ตรงกับภาพมากที่สุด

2.Question-Response สำหรับพาร์ทนี้จะไม่มีโจทย์และตัวเลือกมาให้ พาร์ทนี้ผู้สอบจะต้องจับประเด็นว่าโจทย์ถามอะไร โดยจับจาก Question Word ได้แก่ What Where When Why How ถ้าถามด้วยคำถามเหล่านี้ โจทย์มักจะถามถึงรายละเอียด แต่ถ้าคำถามขึ้นต้นด้วย Verb to be หรือ Verb to do ให้สันนิษฐานได้เลยว่าคำถามเหล่านี้ให้ตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่

3.Conversations และ Short Talks ทั้งส่วนนี้จะให้ฟังบทสนทนา แต่จะให้โจทย์และตัวเลือกมา ผู้สอบจะต้องพยายามหา Keyword จาก Question Words และดูตัวเลือก ให้ฟังจากบทสนทนา ถ้าผู้สอบไม่ได้ยินข้อไหน ก็ให้ตัดช้อยส์ข้อนั้นออกไปเลย หรือไม่ก็ต้องฟังจับประเด็นแวดล้อมต่างๆ ว่าบทสนทนาพูดถึงอะไร เพราะบางข้อไม่ได้ถามมาตรงๆ เช่นกัน

พาร์ทอ่าน หรือ Reading

1.Incomplete Sentences และ Reading Comprehension Part 1 จะวัดความรู้ด้านแกรมม่าทั่วไปและคำศัพท์ โดยส่วนใหญ่จะออกเรื่อง Subject Verb agreement (ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยา) Passive Voice Tense และ Preposition ในส่วนของคำศัพท์ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในประจำวันและคำศัพท์ทางธุรกิจ

2.Reading Comprehension Part 2 (รีดดิ้ง คอมพรีเฮนชั่น พาร์ท 2) วัดความเข้าใจในเนื้อเรื่อง ในพาร์ทนี้ต้องใช้เวลาในการทำข้อสอบนาน เพื่อให้ประหยัดเวลา ให้อ่านโจทย์ก่อนว่าเข้าถามอะไร และค้นหาคำตอบจากเนื้อเรื่อง ทำให้ผู้สอบไม่เสียเวลาอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดและทำให้ทำข้อสอบเร็วขึ้นอีกด้วย

นี่เป็นแค่ทริคลัดในการทำข้อสอบโทอิค อย่างไรก็ตามการทำข้อสอบโทอิคต้องฝึกทำบ่อยๆ นอกจากการทำข้อสอบแล้ว การทำข้อสอบโทอิคต้องใช้สกิลมากอยู่พอสมควรและต้องใช้เวลาสั่งสมการใช้ภาษาอังกฤษมาระยะเวลาหนึ่ง การฝึกภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสอบโทอิคเช่นกัน คุณสามาารถฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็อาจจะช่วยในการทำคะแนนโทอิคได้ดีขึ้นก็ได้

อ้างอิง

http://toeicguru.blogspot.com/
https://superlikon.wordpress.com/2017/0 ... %E0%B8%B1/
https://www.dek-d.com/studyabroad/39408/

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests