Page 1 of 1

เปิด youtube ไม่ได้ค่ะ

Posted: 07/05/2012 6:13 pm
by PorXX
ดู youtube ไปซักพัก หน้าจอ youtube จะเป็นสีขาว และขึ้นเครื่องหมายตกใจ และก็มีวงกลมล้อมอ่ะค่ะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นตลอดเลยค่ะ

ใช้ XP ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ