Page 1 of 1

ทำยังไงถึงจะรู้ว่ามีคนเปิดดูเมล์เรา

Posted: 05/05/2005 10:52 am
by nun
อยากทราบว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ยังไงว่ามีคนแอบเปิดดู E-mail ของเรา เค้ามี password ของเรา เราสามารถที่จะแก้ไม่ให้เค้าใช้ E-mail และ password ของเราได้รึป่าวค่ะ

Posted: 06/05/2005 10:59 am
by 4404
หมายถึงยังไงครับ คือ มีคนรู้ pass คุณหรือ ถ้า แก้ pass นะได้ครับ แต่ ดู ว่ามีใครเข้ามาดูนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ใช้เมลของอะไรอยู่ล่ะ

Posted: 06/05/2005 12:42 pm
by nun
ใช้ hotmail ค่ะ