Page 1 of 1

มี Host ที่ไหนบ้าง รองรับ MooZiiCart ?

Posted: 20/07/2019 4:33 pm
by Patipat
มี Host ที่ไหนบ้าง รองรับ MooZiiCart ?

Re: มี Host ที่ไหนบ้าง รองรับ MooZiiCart ?

Posted: 20/07/2019 4:33 pm
by Patipat
สามารถรองรับได้ทุก Host
เช่น
http://www.hostnaja.com/
ที่มี php 5.6++
MySQL 5.5 ขึ้นไป

โดยปกติแล้ว Host Hosting คืออะไร (โฮสติ้ง) ความหมาย Hosting ง่ายๆ คือ การเก็บข้อมูล โดยฝากไว้กับ เครื่อง server ที่ให้บริการ upload ข้อมูล โดยผ่านทาง Internet ในการใช้งาน Joomla เราก็ใช้งานบนเว็บไซต์เหมือนกันและ MooZiicart ก็เป็นแค่ส่วนเสริมของ Joomla เท่านั้นเราสามารถใช้งานได้ทุก Host เลยครับ แต่ Host ที่ใช้นั้นก็ต้องมีพื้นที่รองรับให้เพียงพอต่อการใช้เว็บไซต์ Joomla

Re: มี Host ที่ไหนบ้าง รองรับ MooZiiCart ?

Posted: 20/07/2019 4:52 pm
by mindphp
แก้ลิงค์เป็น www