อยากทราบโค้ดที่จะทำให้ลิ้งไปยังหน้าตะกล้าสินค้าของ MooZiiCart ครับ

Moderator: mindphp

User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1322
Joined: 21/05/2019 10:45 am

อยากทราบโค้ดที่จะทำให้ลิ้งไปยังหน้าตะกล้าสินค้าของ MooZiiCart ครับ

Post by jamepiyawat » 26/09/2019 4:13 pm

พอดีว่าผมได้ได้ทำปุ่ม Proceed to Checkout ที่ต้องการแค่เป็นลิ้งไปยังหน้าตะกลัาสินค้าครับแต่ว่าโค้ดที่ผมใช้เป็นการ add สินค้าเข้าไปเพิ่มทำให้จำนวนที่ต้องการซื้อสินค้าไม่ถูกต้อง

จึงอย่ากทราบโค้ดที่เป็นลิ้งไปยังหน้าตะกล้าสินค้าอย่างเดียวครับ

ปุ่มนี้
Selection_999(999).png
Selection_999(999).png (62.97 KiB) Viewed 159 times
โค้ดที่ใช้

Code: Select all

onclick="jQuery('#to').val('cart'); this.form.submit();"

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10458
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: อยากทราบโค้ดที่จะทำให้ลิ้งไปยังหน้าตะกล้าสินค้าของ MooZiiCart ครับ

Post by tsukasaz » 26/09/2019 4:16 pm

โค้ดนี้ค่าที่ได้จะเป็น URL นะครับ

Code: Select all

<?php echo SEFLink('index.php?option=com_mooziicart&controller=cart&task=view', 1) ?>
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1322
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: อยากทราบโค้ดที่จะทำให้ลิ้งไปยังหน้าตะกล้าสินค้าของ MooZiiCart ครับ

Post by jamepiyawat » 26/09/2019 4:35 pm

ทำได้แล้วครับ

Code: Select all

<a class="showcart btn btn-border" href="<?php echo SEFLink('index.php?option=com_mooziicart&controller=cart&task=view', 1) ?>">Proceed to Checkout</a>

Post Reply

Return to “ปัญหาการใช้ MooZiiCart”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests