ความหมายของคำว่าเดบิตและเครดิต

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ความหมายของคำว่าเดบิตและเครดิต

Post by EyePornnipa »

ในการบันทึกบัญชี ของหลักการบัญชีคู่ คือ จะต้องมี 2 ด้านที่สมดุลกัน คือ ด้านเดบิต และเครดิต ซึ่งหากในการบันทึกมีผลต่างด้านใดด้านหนึ่งมากหรือน้อยกว่า
นั้นแสดงว่ามีการบันทึกบัญชีผิด ซึ่งอาจจะเกิดจากการบันทึกจำนวนเงินที่ผิด หรือการบันทึกบัญชีรายการผิดด้าน ซึ่งหากถ้าเราเข้าใจดุลบัญชีที่ถูกต้องก็จะลดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น เราไปทำความเข้าใจความหมาย หรือคำนิยามของคำว่าเดบิตและเครดิตกัน

Image

เดบิต หรืออักษรย่อ Dr. คือ การบันทึกรายการหรือจำนวนเงินที่อยู่ทางด้านซ้าย ใช้กับบัญชี สินทรัพย์ และค่าใช้จ่าย ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เดบิต แสดงถึงรายการที่เรามีอยู่ ความเป็นเจ้าของนั้นคือ "สินทรัพย์" และแสดงรายการที่จ่ายออกไป หรือรายจ่าย นั้นคือ"ค่าใช้จ่าย" โดยรายการจะเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิต และลดลงทางด้านเครดิต

เครดิต หรืออักษรย่อ Cr. คือ การบันทึกรายการหรือจำนวนเงินที่อยู่ทางด้านขวา ใช้กับบัญชีหนี้สิน ทุน และรายได้ ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เครดิตจะแสดงรายการที่เป็นภาระที่จะต้องชำระในอนาคตนั้นคือ "หนี้สิน" และแสดงรายการที่รับมา หรือรายได้ นั้นคือ "ทุน"และ"รายได้" โดยรายการจะเพิ่มขึ้นทางด้านเครดิต และลดลงทางด้านเดบิต

ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรา เรามีบัตรATM หรือบัตรเดบิต คือสินทรัพย์ของเรา นั้นคือเงินสด
ในทางกลับกัน หากเรามีบัตรเครดิต นั้นก็คือหนี้สินที่มีของเรานั้นเอง

อ้างอิง
http://51010918468-auy.blogspot.com/201 ... st_30.html
http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Artic ... 9Nipan.pdf

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests