อยากสอบถามเรื่องการดึงข้อมูล จาก mysql มาแสดงใน php อ่ะครับ ติดปัญหา ไม่รู้ว่าผิ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

imakiracon
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 14/02/2011 3:42 pm

อยากสอบถามเรื่องการดึงข้อมูล จาก mysql มาแสดงใน php อ่ะครับ ติดปัญหา ไม่รู้ว่าผิ

Post by imakiracon »

คือ ผมเป็นมือใหม่อ่ะครับ ลองทำส่วน admin ดูพอดี ติดปัญหาตรงที่ ไม่สามารถ เรียกข้อมูลมาแสดงได้อ่ะครับ แต่ไม่รู้ว่าผิดอะไร วอนพี่ๆ ช่วยดูหน่อยครับ

ผมได้แนบ code มาให้พี่วยดูอ่ะครับ

Code: Select all

admin_product.php
<?php
session_start();
	if($sess_adminid<>session_id()){
		header("Location:admin.php"); exit();
	}
	include ("../connect.php");
	$sql="select * from product order by pro_id desc";
	$resule=mysql_db_query($dbname,$sql);
	$number=mysql_num_rows($resule);
	$no=1;
	?>
	<link href="../style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <div class="box_admin">
  <?php include "head_admin.inc.php" ?>
  <?php include "menu_admin.inc.php" ?>
  	<div class="box_text"><center>
    	<?php
				if($number<>0){
					echo "
					<p><strong>show all product</strong></p>
					<table border=1>
						<tr bgcolor=#FF0000>
						<td><center><b>product code</b></center></td>
						<td><center><b>product</b></center></td>	
						<td><center><b>brand name</b></center></td>
						<td><center><b>type name</b></center></td>
						<td><center><b>[edit]</b></center></td>
						<td><center><b>[del]</b></center></td>
						</tr>";
						while ($rs=mysql_fetch_array($resule)){
							$pro_id=$rs[pro_id];
							$code_pro=sprintf("%05d",$pro_id);
							$pro_name=$rs[pro_name];
							$ref_id_ban=$rs[ref_id_ban];
							$ref_id_type=$rs[ref_id_type];
							$pic=$rs[pic];
							
							$sql2=" select ban_name from brand where id_ban='$ref_id_ban'";
							$result2=mysql_db_query($dbname,$sql2);
							$rs2=mysql_fetch_array($result2);
							$ban_name=$rs2[ban_name];
							mysql_error();
							
							
							$sql3="select type_name from product_type where id_type='$ref_id_type'";
							$result3=mysql_db_query($dbname,$sql3); 
							$rs3=mysql_fetch_array($result3);
							$type_name=$rs3[type_name];
							
							echo "
								<tr>
								<td>$code_pro</td>
								<td>$pro_name</td>
								<td>$ban_name</td>
								<td>$type_name</td>
								<td><a href =\"admin_product_edit?id_edit=$id_ban\">[edit]</a></td>
								<td><a href =\"admin_product_delt?id_edit=$id_ban&photo_del=$pic\"
								onclick=\"return confirm('OK YOU WANT DELETE $pro_name')\">[edit]</a></td>
								</tr>
						</tr>";
						$no++;
						}
						echo "</table>";
						mysql_close();
				}
			?>
    </center> </div>
  <?php include "foot_admin.inc.php" ?>
  </div>
ส่วนนี้เป็น

Code: Select all

admin_product_add.php
<?php
session_start();
	if($sess_adminid<>session_id()){
		header("Location:admin.php"); exit();
	}
?>
  <link href="../style/style.css" rel="stylesheet" type "text/css">
  <div class="box_admin">
  
	<?php include ("head_admin.inc.php") ?>
	<?php include ("menu_admin.inc.php") ?>
  	<div class="box_text"><br />
    <center>
    	<form action="admin_product_add2.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
      ADD NEW PRODUCT
      <table width="461" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
      	<tr>
        <td width="101"> Name Product</td>
        <td><input type="text" name="name" size="50" />*</td>
        </tr>
        <tr>
        
        <td>Brand Product</td>
        <td>
        <select name="ref_id_ban">
        	<option value="0">chose brand product</option>
      
      <?php include (".../connect.php") ?>
      
			 <?php
			 $sql="select * from brand";
			 $result=mysql_db_query($dbname,$sql);
			 while($rs=mysql_fetch_array($result)){
				 $id_ban=$rs[id_ban];
				 $ban_name=$rs[ban_name];
				 echo "<option value='$id_ban'>$ban_name</option>";
			 }
			 ?>
       </select>*</td>
     </tr>
     
     <tr>
        <td>Product Group</td>
        <td>
        <select name="ref_id_type">
        	<option value="0">chose prodcut type</option>
      
      
			 <?php
			 $sql2="select * from product_type";
			 $result2=mysql_db_query($dbname,$sql2);
			 while($rs2=mysql_fetch_array($result2)){
				 $id_type=$rs2[id_type];
				 $type_name=$rs2[type_name];
				 echo "<option value='$id_type'>$type_name</option>";
			 }
			 ?>
       </select>*</td>
     </tr>
     
     <tr>
     	<td>Product detail</td>
      <td><textarea name="detail" cols="50" rows="4"></textarea>*</td>
     </tr>
     <tr>
     	<td>Picture</td>
      <td><input type="file" name="fileupload" />
      	<input type="hidden" name="max_file_size" value="1000000" /></td>
        </tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
        <input type="reset" name="Submit2" value="Reset" /></td>
        </tr>
        </table>
        </form>
     </center>
      
    </div>
  <?php include ("foot_admin.inc.php")?> 
  </div>
และสุดท้ายเป้นส่วน

Code: Select all

admin_product_add2.php
<?php
session_start();
	if($sess_adminid<>session_id()){
		header("Location:admin.php"); exit();
	}
	include ("../connect.php");
	$name=$_POST[name];
	$ref_id_ban=$_POST[ref_id_ban];
	$ref_id_type=$_POST[ref_id_type];
	$detail=$_POST[detail];
	$fileupload=$_FILES['fileupload']['tmp_name'];
	$fileupload_name=$_FILES['fileupload']['name'];
	$fileupload_size=$_FILES['fileupload']['size'];
	$fileupload_type=$_FILES['fileupload']['type'];
	if ($name==""){
		echo "<h3>ERROR : Please input name product<h3>";
		exit();
	}else if ($ref_id_type=="0"){
		echo "<h3>ERROR : Please chose type prodcut<h3>";
		exit();
	}else if($ref_id_ban=="0"){
		echo "<h3>ERROR : Please chose brand product<h3>";
		exit();
	}else if($detail==""){
		echo "<h3>ERROR : Please input detail prodcut<h3>";
		exit();
	}
	$sql="insert into product values(null,'$name','$ref_id_ban','$ref_id_type','$detail','');";
	$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
	if ($fileupload){
		$array_last=explode(".",$fileupload_name);
		$c=count($array_last)-1;
		$lastname=strtolower($array_last[$c]);
		
		if($lastname=="git" or $lastname=="jpg" or $lastname=="jpeg"){
			$sql2="select max(pro_id) from prodcut";
			$result2=mysql_db_query($dbname,$sql2);
			$row=mysql_fetch_row($result2);
			
			$photoname=$row[0].".".$lastname;
			
			copy($fileupload,"photo/".$photoname);
			
			$sql3="update product set pic='$photoname'
			where pro_id='$row[0]'";
			$result3=mysql_db_query($dbname,$sql3);
		}
		unlink($fileupload);
	}
	echo "<h3>Add new product sucessfull.</h3>";
	echo "[<a href=admin_product.php>back</a>]";
	mysql_close();
	
?>
  
รบกวนพี่ๆ ช่วยดูให้หน่อยครับ มันไม่แสงดผล ดังรูปครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26603
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อยากสอบถามเรื่องการดึงข้อมูล จาก mysql มาแสดงใน php อ่ะครับ ติดปัญหา ไม่รู้ว่าผิ

Post by mindphp »

$sess_adminid
เอามาจากไหนครับ

รุปไม่ขึ้น โพสรูปอัพมาที่บอร์ด อย่าใช้เว็บฝากไฟล์
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests