ทำไม มันถึงไม่ยอมรันรหัสกระทู้อ่ะคับอ่ะคับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

supanat51

ทำไม มันถึงไม่ยอมรันรหัสกระทู้อ่ะคับอ่ะคับ

Post by supanat51 »

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<h3 align="center">Webboard</h3>
<?    
echo "<table width=532 border=1 align=center cellpadding=1 cellspacing=1 bordercolor=0000FF>
<tr>
<td width=703>
<table width=532 align=center>
<tr bgcolor=003399>
<td align = center ><font color=FF6600><b>รหัสกระทู้</b></font></td>
<td align = center><font color=FF6600><b>หัวข้อกระทู้</b></font></td>
<td align = center><font color=FF6600><b>ผู้ตั้งคำถาม</b></font></td>
<td align = center><font color=FF6600><b>วันที่ตั้งคำถาม</b></font></td>
</tr>";
include"connectdb.php";
$sql = "select * from quiz order by id_quiz desc";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
$i=0;
while ($i < $num_rows)
{
$result = mysql_fetch_array($dbquery);
$id_quiz = $result[id_quiz];
$title = $result[title];
$name = $result[name];
$message = $result[message];
$email = $result[email];
$date_quiz = $result[date_quiz];
$count_quiz = $result[count_quiz];
echo "<tr bgcolor=CCCCCC>
<td>".$id_quiz."</td>
<td><A HREF=\"ans.php?id_quiz=$id_quiz\" target=\"$id_quiz\">$title</A></td>
<td>".$name." </td>
<td> " .$date_quiz." </td>  
</tr>";
$i++;
}
echo"</table>";
mysql_close();
echo "</td> 
</tr>                
  </table>";
?>    
<form name="form1" method="post" action="postquiz.php">
 <table width="532" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" bordercolor="#0000FF">
   <tr>
     <td width="703"><table width="524" border="0" align="center" cellspacing="1">
       <tr>
         <td colspan="2" bgcolor="#003399"><div align="center" class="style1"><u>ตั้งกระทู้ใหม่</u></div></td>
       </tr>
       <tr>
         <td width="97" bgcolor="#CCCCCC">หัวข้อกระทู้ :</td>
         <td width="417" bgcolor="#999999"><input name="title" type="text" id="title" size="65"></td>
       </tr>
       <tr>
         <td bgcolor="#CCCCCC">รายละเอียด : </td>
         <td bgcolor="#999999"><textarea name="message" cols="65" rows="7" wrap="VIRTUAL" id="message">
       </textarea></td></tr>
       <tr>
         <td bgcolor="#CCCCCC"> ชื่อผู้โพสต์ :</td>
         <td bgcolor="#999999"><input name="name" type="text" id="name" size="30"></td>
       </tr>
       <tr>
         <td bgcolor="#CCCCCC">อีเมล์ : </td>
         <td bgcolor="#999999"><input name="email" type="text" id="email" size="30"></td>
       </tr>
       <tr>
         <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td>
         <td bgcolor="#999999"><input type="submit" name="Submit" value="ตั้งคำถาม">
             <input type="reset" name="Submit2" value="ยกเลิก"></td>
       </tr>
     </table></td>
   </tr>
 </table> 
</form>    
</body>
</html>
Last edited by mindphp on 12/08/2011 11:22 pm, edited 1 time in total.
Reason: ครอบโค้ด [code] Code ของท่าน [/code]
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27112
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไม มันถึงไม่ยอมรันรหัสกระทู้อ่ะคับอ่ะคับ

Post by mindphp »

จะให้รัน อย่างไร ตรงไหนครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
supanat

Re: ทำไม มันถึงไม่ยอมรันรหัสกระทู้อ่ะคับอ่ะคับ

Post by supanat »

ก่อน include"connectdb.php"; อ่ะคับ ทามไมมันไม่ยอมขึ้นเวลาตอบกระทู้
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests