ปัญหา undefined function mime_content_type()

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27222
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ปัญหา undefined function mime_content_type()

Post by mindphp »

ปัญหา undefined function mime_content_type()
เกิดจาก Webserver ของเรา ตอนลง php ไม่ได้พ่วงเอา mime_content_type เข้าไปด้วย
หรือ ถ้าเป็น php เวอร์ชั่น ใหม่ๆ มากกว่า 5.3 ก็จะถูกเลิกใช้

ทางแก้
1. ติดตั้ง php ใหม่ แต่ถ้าเป็น share host ก็ยากหน่อย เพราะต้องทาง ทาง admin ให้ทำให้
2. เขียน function ขึ้นมาเองโดยเลียนแบบการทำงาน mime_content_type()
3. ใช้ function อื่นที่ำงานเหมือนกันแทน

แบบ ข้อ 2

Code: Select all

if(!function_exists('mime_content_type')) {

    function mime_content_type($filename) {

        $mime_types = array(

            'txt' => 'text/plain',
            'htm' => 'text/html',
            'html' => 'text/html',
            'php' => 'text/html',
            'css' => 'text/css',
            'js' => 'application/javascript',
            'json' => 'application/json',
            'xml' => 'application/xml',
            'swf' => 'application/x-shockwave-flash',
            'flv' => 'video/x-flv',

            // images
            'png' => 'image/png',
            'jpe' => 'image/jpeg',
            'jpeg' => 'image/jpeg',
            'jpg' => 'image/jpeg',
            'gif' => 'image/gif',
            'bmp' => 'image/bmp',
            'ico' => 'image/vnd.microsoft.icon',
            'tiff' => 'image/tiff',
            'tif' => 'image/tiff',
            'svg' => 'image/svg+xml',
            'svgz' => 'image/svg+xml',

            // archives
            'zip' => 'application/zip',
            'rar' => 'application/x-rar-compressed',
            'exe' => 'application/x-msdownload',
            'msi' => 'application/x-msdownload',
            'cab' => 'application/vnd.ms-cab-compressed',

            // audio/video
            'mp3' => 'audio/mpeg',
            'qt' => 'video/quicktime',
            'mov' => 'video/quicktime',

            // adobe
            'pdf' => 'application/pdf',
            'psd' => 'image/vnd.adobe.photoshop',
            'ai' => 'application/postscript',
            'eps' => 'application/postscript',
            'ps' => 'application/postscript',

            // ms office
            'doc' => 'application/msword',
            'rtf' => 'application/rtf',
            'xls' => 'application/vnd.ms-excel',
            'ppt' => 'application/vnd.ms-powerpoint',

            // open office
            'odt' => 'application/vnd.oasis.opendocument.text',
            'ods' => 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet',
        );

        $ext = strtolower(array_pop(explode('.',$filename)));
        if (array_key_exists($ext, $mime_types)) {
            return $mime_types[$ext];
        }
        elseif (function_exists('finfo_open')) {
            $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME);
            $mimetype = finfo_file($finfo, $filename);
            finfo_close($finfo);
            return $mimetype;
        }
        else {
            return 'application/octet-stream';
        }
    }
} 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests