Page 1 of 1

ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 10/07/2012 4:27 pm
by Rangsiman
คือผมต้องการอ่านค่าจากบาร์โค้ดผ่านหน้าเว็บครับ เมื่ออ่านค่าเข้ามาใน txtbox แล้ว จะทำยังไงให้มันส่งค่าที่อ่านได้ไปเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่ต้องกด submit หรือ action อื่นๆ จากนั้นก็เคลียร์ค่าที่ค้างอยู่ใน txtbox เพื่อรอรับค่าใหม่ต่อไปครับ ขอแนวคิดก็ได้ครับ หรือถ้ามีตัวอย่างโค้ดกรณีศึกษาจะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ

Re: ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 10/07/2012 5:09 pm
by zend_framework
Rangsiman wrote:คือผมต้องการอ่านค่าจากบาร์โค้ดผ่านหน้าเว็บครับ เมื่ออ่านค่าเข้ามาใน txtbox แล้ว จะทำยังไงให้มันส่งค่าที่อ่านได้ไปเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่ต้องกด submit หรือ action อื่นๆ จากนั้นก็เคลียร์ค่าที่ค้างอยู่ใน txtbox เพื่อรอรับค่าใหม่ต่อไปครับ ขอแนวคิดก็ได้ครับ หรือถ้ามีตัวอย่างโค้ดกรณีศึกษาจะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ
ใช้เครื่องอ่านรุ่นไหน เอาข้อมูลเข้า textbox ได้ไงครับ

Re: ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 10/07/2012 8:59 pm
by Rangsiman
คือเครื่องอ่านเป็นของมหาลัยครับ ยังไม่ทราบว่ารุ่นไหนแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้ครับ แต่ศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้ว สรุปได้คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ดก็เหมือนคีย์บอร์ดครับ ถ้าผมเข้าใจถูกต้องครับ ทีนี่ประเด็นต่อไปที่อยากรู้คือ คำถามตามด้านบนครับ

Re: ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 11/07/2012 1:31 am
by mindphp
Rangsiman wrote:คือเครื่องอ่านเป็นของมหาลัยครับ ยังไม่ทราบว่ารุ่นไหนแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้ครับ แต่ศึกษาข้อมูลมาบ้างแล้ว สรุปได้คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ดก็เหมือนคีย์บอร์ดครับ ถ้าผมเข้าใจถูกต้องครับ ทีนี่ประเด็นต่อไปที่อยากรู้คือ คำถามตามด้านบนครับ
จับ event ตอนที่ข้อมูลเข้ามา พอได้ครบตามจำนวนก็ให้ เรียก Javascript document.forms["your_form"].submit();
ส่งข้อมูลไป

Re: ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 11/07/2012 4:09 pm
by Rangsiman
จับ event นี้ใช้ event อะไรหรอครับ

Re: ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 11/07/2012 5:04 pm
by mindphp
event textbox ที่มีการเปลี่ยนแปลง

Re: ถามครับ เรื่อง การอ่านบาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง

Posted: 12/07/2012 1:00 am
by Rangsiman
ขอบคุณทุกความเห็นครับ เดี๋ยวจะลองไปทำดูครับ