Page 1 of 1

ต้องการคำนวณ จำนวณวันของ ตัวแปร date

Posted: 12/12/2006 3:03 am
by nambuai
ต้องการคำนวณ จำนวณวันของ ตัวแปร date
หนึ่งค่าอะครับ โดยเทียบกับวันปัจจุบันอะครับ

ประมาณหาวันที่ ต้องคืน โดยบวกกับวันปัจจุบัน

กับ หาจากวันที่ต้องคืน กับวันที่ปัจจุบัน ว่าเกินกำหนดมาเท่าไรอะครับ

ขอบคุณมากครับ

ที่ช่วยแนะนำแนวทางครับ

:-D

Posted: 12/12/2006 2:26 pm
by mindphp
ศึกษา Unix timestamp ดูนะครับ
เช่น function time() จะคืนค่าเป็น Unix timestamp ซึ่ง เป็น ตัวเลข โดยคิด 0 วินาที ที่ 01-01-1970
เพิ่มขึ้นเรื่อย ตามวินาที
เช่น ปัจจุบัน time();
อีก 1 วันคือ time()+24*60*60
เมื่อวานก็ time()-24*60*60
อะไรประมาณนี้นะครับ

Posted: 13/12/2006 9:39 pm
by nambuai
ขอบคุณมากครับ