สอบถามเรื่องการทำ list menu ในภาษา php

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sayonu
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 16/11/2012 2:04 pm

สอบถามเรื่องการทำ list menu ในภาษา php

Post by sayonu »

Snapshot_20120901.JPG
Snapshot_20120901.JPG (100.66 KiB) Viewed 2645 times

ลิสหอพัก
<tr>
<td width="212" height="33" align="right">หอพัก:&nbsp;</td>
<td width="290"><select name="ID_Dormitory" id="ID_Dormitory" onChange="location.href='std_2.php?id_name='+this.value;" style="width:200px">
<option value="">เลือกรายการ</option>
<?
$charset = "SET NAMES 'utf8'";
mysql_query($charset);
$sql="select * from dormitory_name order by id_name ASC";
$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);
while($result=mysql_fetch_array($dbquery)){
if($id_name == $result[id_name]){ //เพื่อให้ แสดง $id_name ที่ส่งค่ามาให้
?>
<option value="<?=$result[id_name];?>" selected="selected"><?=$result[name];?></option>
<?
}else{?>
<option value="<?=$result[id_name];?>"><?=$result[name];?></option>

<?
} }
?>
</select></td>
</tr>

ลิสหมายเลขหอพัก
<tr>
<td height="33" align="right">หมายเลขห้อง:&nbsp;</td>
<td><select name="Room_Number" id="Room_Number" style="width:200px">
<option value="">เลือกรายการ</option>
<?
if($id_name != ""){
$sql_sub="select * from dormitory_number where id_name = '$id_name' ";
$dbquery_sub = mysql_db_query($dbname, $sql_sub);
while($result_sub=mysql_fetch_array($dbquery_sub)){
?>
<option value="<?=$result_sub[id];?>"><?=$result_sub[number];?></option>
<?
}}
?>
</select></td>

</tr>

ลิสคณะ
<tr>
<td height="33" align="right">คณะ:&nbsp;</td>
<td><select name="Faculty" id="Faculty" style="width:200px" onChange="location.href='std_2.php?id_faculty='+this.value;">
<option value="">เลือกรายการ</option>
<?
$charset = "SET NAMES 'utf8'";
mysql_query($charset);
$sql1="select * from name_faculty order by id_faculty ASC";
$dbquery1=mysql_db_query($dbname,$sql1);
while($result1=mysql_fetch_array($dbquery1)){
if($id_faculty == $result1[id_faculty]){ //เพื่อให้ แสดง $cat_id ที่ส่งค่ามาให้
?>
<option value="<?=$result1[id_faculty];?>" selected="selected"><?=$result1[faculty_name];?></option>
<?
}else{?>
<option value="<?=$result1[id_faculty];?>"><?=$result1[faculty_name];?></option>

<?
} }
?>
</select></td>
</tr>

ลิสสาขา
<tr>
<td height="33" align="right">สาขา:&nbsp;</td>
<td><select name="Major" id="Major" style="width:200px">
<option value="">เลือกรายการ</option>
<?
if($id_faculty != ""){
$sql_sub1="select * from name_major where id_faculty = '$id_faculty' ";
$dbquery_sub1 = mysql_db_query($dbname, $sql_sub1);
while($result_sub1=mysql_fetch_array($dbquery_sub1)){
?>
<option value="<?=$result_sub1[id];?>"><?=$result_sub1[major_name];?></option>
<?
}}
?>
</select></td>
</tr>
User avatar
MikaruKinji
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 13
Joined: 04/11/2012 3:13 pm

Re: สอบถามเรื่องการทำ list menu ในภาษา php

Post by MikaruKinji »

ถ้าใช้ Javascript ผมทำเป็นอยู่ @___@ ให้ช่วย pm มาบอกนะครับ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests