Page 1 of 1

ดูให้ทีครับด่วนเยย เกี่ยวกับการแก้ไขเว็บบอร์ด

Posted: 22/06/2007 2:54 am
by bankbonkbank
คือผมทำเว็บบอร์ดขึ้นมาเอง

โดย copy bbtag มาจากบอร์ดอันนึง

มันเป็นแบบนี้ครับ

Code: Select all

$newtopic=htmlspecialchars($newtopic);
		$newtopic = stripslashes(htmlspecialchars($newtopic));
		$newtopic = eregi_replace ( chr(13), "<br>" , $newtopic ) ;
		
		//สำหรับเปลี่ยนอักขระที่กำหนด ให้เป็นแทก html ต่างๆ
		$newtopic = eregi_replace ( "\[b\]", "<b>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[/b\]", "</b>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[i\]", "<i>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[/i\]", "</i>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[u\]", "<u>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[/u\]", "</u>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[\-\-\-\]", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[color=red\]", "<font color=red>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[color=green\]", "<font color=green>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[color=blue\]", "<font color=blue>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[color=orange\]", "<font color=FF6600>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[color=pink\]", "<font color=FF00FF>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[color=gray\]", "<font color=999999>" , $newtopic ) ;
		$newtopic = eregi_replace ( "\[/color\]", "</font>" , $newtopic ) ;
				// คำสั่งแสดงรูปที่แทรกคำสั่งเข้ามา
		$newtopic = eregi_replace ("\[img\]([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]])\[/img\]", "<img src=\"\\1://\\2\\3\">",$newtopic ) ;

		// สร้างลิงค์ URL ที่แทรกคำสั่งเข้ามา
		$newtopic = eregi_replace ("\[url\]([[:alnum:]]+)://([^[:space:]]*)([[:alnum:]#?/&=])\[/url\]","<a href=\"\\1://\\2\\3\" target=\"_blank\">\\1://\\2\\3</a>",$newtopic ) ;
แล้วทีนี้ผมต้องการ edit คือการเอาข้อความจากฐานข้อมูลกลับมาใส่ในช่อง Edit

ซึ่งผมลองกลับทางกันเช่นจาก เป็น <b> ผมก็ลองกลับเป็นจาก <b> เป็น มันก็ยังไม่ได้อะครับ

ช่วยทีนะครับ user ต้องการด่วน :P

ขอบคุณครับ

Posted: 22/06/2007 5:12 am
by mindphp
ใช้วิธี กลับ ทาง ยังไงครับ
แนว ความ คิด ก็ ถูก ต้อง แล้ว ล่ะครับ

Posted: 22/06/2007 5:23 am
by bankbonkbank
mindphp wrote:ใช้วิธี กลับ ทาง ยังไงครับ
แนว ความ คิด ก็ ถูก ต้อง แล้ว ล่ะครับ
กลับแบบที่ผมบอกอะแหละครับ

แต่เว้นบรรทัดมันก็ยังแสดง <br> เหมือนเดิม คำสั่งอื่นยังไม่ได้ลองครับ

Posted: 22/06/2007 5:24 am
by mindphp
ลอง เอา โค้ด มาให้ดู หน่อย ครับ

Posted: 22/06/2007 10:43 pm
by bankbonkbank
อ่าผมทำได้แล้วครับ

แต่ขาดอีกอย่างหนึ่งคือ

ผมขอตัว ascii (เช่น alt+09) ของอักษร " หน่อยครับ

ขอบคุณครับ

Posted: 23/06/2007 12:32 am
by mindphp
ลอง ดู ตัวอย่าง function นี้ครับ
https://www.mindphp.com/modules.php?name ... nt&tid=349