Page 1 of 1

การทำงานของ Jump Menu มีปัญหาครับ

Posted: 23/06/2007 9:57 pm
by repee789
จำลองจากงานจริงครับ (จริงๆแล้วใช้ข้อมูลจาก sql มาใช้เป็น option)
<?php
echo "<select name=\"menu1\" onChange=\"MM_jumpMenu('parent',this,0)\">";
echo "<option value=\"ab.php?a=1\" selected>unnamed1</option>";
echo "<option value=\"ab.php?a=2\">unnamed2</option>";
echo "<option value=\"ab.php?a=3\">unnamed3</option>";
echo "</select> ";
?>

ที่ผมเขียนคงไม่แปลกอะไรนะครับ แต่เกิดปัญหาที่ว่า ตอนแรกที่ทำก็ทำงานได้ปกติ คือ เมื่อเราคลิกเปลี่ยนบรรทัดที่เลือก ก็จะเปลี่ยนหน้าเว็บไปตาม value ที่กำหนดไว้

แต่เมื่อเราเปิดขึ้นมาใหม่(บางครั้ง) เมื่อเราเลือกบรรทัดลักษณะเดิม มันไม่ทำงานเลยครับ คลิกบรรทัดไหน มันก็ไม่ทำงานเลย

ผมก็เลยลองๆเพิ่ม Jump Menu อีกตัว (ที่ไม่ได้เขียนด้วย php ) ไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ ปรากฏว่า Jump Menu ที่คลิกแล้วไม่ทำงาน กลับกลายมาทำงานเหมือนปกติครับ และเมื่อผมลบเอา jump Menu ตัวใหม่ออกไป jump Menu ตัวแรกก็ทำงานไม่ได้เช่นเดิมครับ

ผมก้เลย งง กับ Jump Menu ครับ แก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับ

ผมใช้ IIS มาเป็น server จำลอง ครับ (ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า)

Posted: 23/06/2007 10:09 pm
by mindphp
ปัญ หา อยู่ ที่ javascript ที่ชื่อ MM_jumpMenu('parent',this,0) นี่ แหละครับ ลอง ดู
ว่า function นี้เขียน ถูกต้องหรือ ไม่ และ parameter ที่ มัน ต้อง การ ค่าเป็นไปตาม นั้นหรือ ไม่