Page 1 of 1

การส่งค่าหลายๆ form ครับ มือใหม่นะครับ

Posted: 15/09/2007 2:24 pm
by lnw
การส่งค่าหลายๆ form ครับ มือใหม่นะครับ
ผมเป็นมือใหม่นะครับ ขอถามอะไรหน่อยครับ
ผมมีหน้า form 4 หน้านะครับ
โดยหน้า1 เป็น Log in
หน้า 2 เป็น ข้อมูลที่แสดงข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการเรียนแต่ละวิชาของผู้ Log in และ มีการคลิกทำแบบประเมินการสอนของแต่ละวิชา
หน้า 3 เป็นแบบสอบถามนะครับ ที่คลิกของแต่ละวิชาที่เลือกมาจากหน้า 2 ครับ แล้วคลิกบันทึก
หน้า 4 เป็นการบอกว่าบันทึกเรียบร้อย แล้วมีปุ่ม ว่า "ทำการประเมินวิชาอื่นๆต่อ"
คือผมขอถามดังนี้ครับ
1. ที่ หน้า 2 เมื่อคลิกที่ทำแบบประเมินแล้ว ผมต้องการให้ ข้อมูลวิชาที่ผู้ Log in คลิกทำการประเมิน นั้นมาแสดงรายละเอียดที่หน้า 3 ด้วยครับ ทำอย่างไรครับ
2. ที่หน้า 4 นะครับเมื่อบันทึกเรียบร้อย ผู้ Log in ต้องทำการประเมินวิชาอื่นๆต่อ ผมอยากให้ไปที่หน้า 2 ต่อ โดยยังมีรายละเอียดของผู้ Log in อยู่ และไม่ให้แสดง แบบประเมินวิชาที่ทำไปแล้ว
ข้อมูลทั้งหมดผมเก็บลงในฐานข้อมูล mysql
ผมจะทำอย่างไร แนะนำหน่อยครับ เขียนเป็นแนวทางก็ได้ครับ ขอบคุณมากๆครับ