ขอตัวอย่างที่ดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล MySQL แล้วนำออกมาแสดงเป็

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
earnlimited
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 24
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ขอตัวอย่างที่ดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล MySQL แล้วนำออกมาแสดงเป็

Post by earnlimited »

ขอตัวอย่างที่ดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล MySQL แล้วนำออกมาแสดงเป็นตารางใน pdf พอดีดู ตย. จาก http://fpdf.org/ ทำไม่เป็นเลยค่า จะส่งรายงานแล้วว
โค้ดน้องจอย แบบนี้นะคะ
<?php
include ("connectdb.php");
$query="select * from member";
$result=mysql_query($query)or die("query eror");
while ($row=mysql_fetch_array ($result))
{
<tr>
<td><?php ehco $row["id"]; ?>
</td>
<td><?php ehco $row["name"]; ?>
</td>
<tr>
}

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25149
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ลองดู ตัวอย่างนี้ครับ ดูที่เกี่ยวกับ ตัวแปล data
<?php
require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF
{
//Load data
function LoadData($file)
{
//Read file lines
$lines=file($file);
$data=array();
foreach($lines as $line)
$data[]=explode(';',chop($line));
return $data;
}

//Simple table
function BasicTable($header,$data)
{
//Header
foreach($header as $col)
$this->Cell(40,7,$col,1);
$this->Ln();
//Data
foreach($data as $row)
{
foreach($row as $col)
$this->Cell(40,6,$col,1);
$this->Ln();
}
}

//Better table
function ImprovedTable($header,$data)
{
//Column widths
$w=array(40,35,40,45);
//Header
for($i=0;$i<count($header);$i++)
$this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C');
$this->Ln();
//Data
foreach($data as $row)
{
$this->Cell($w[0],6,$row[0],'LR');
$this->Cell($w[1],6,$row[1],'LR');
$this->Cell($w[2],6,number_format($row[2]),'LR',0,'R');
$this->Cell($w[3],6,number_format($row[3]),'LR',0,'R');
$this->Ln();
}
//Closure line
$this->Cell(array_sum($w),0,'','T');
}

//Colored table
function FancyTable($header,$data)
{
//Colors, line width and bold font
$this->SetFillColor(255,0,0);
$this->SetTextColor(255);
$this->SetDrawColor(128,0,0);
$this->SetLineWidth(.3);
$this->SetFont('','B');
//Header
$w=array(40,35,40,45);
for($i=0;$i<count($header);$i++)
$this->Cell($w[$i],7,$header[$i],1,0,'C',1);
$this->Ln();
//Color and font restoration
$this->SetFillColor(224,235,255);
$this->SetTextColor(0);
$this->SetFont('');
//Data
$fill=0;
foreach($data as $row)
{
$this->Cell($w[0],6,$row[0],'LR',0,'L',$fill);
$this->Cell($w[1],6,$row[1],'LR',0,'L',$fill);
$this->Cell($w[2],6,number_format($row[2]),'LR',0,'R',$fill);
$this->Cell($w[3],6,number_format($row[3]),'LR',0,'R',$fill);
$this->Ln();
$fill=!$fill;
}
$this->Cell(array_sum($w),0,'','T');
}
}

$pdf=new PDF();
//Column titles
$header=array('Country','Capital','Area (sq km)','Pop. (thousands)');
//Data loading
$data=$pdf->LoadData('countries.txt');
$pdf->SetFont('Arial','',14);
$pdf->AddPage();
$pdf->BasicTable($header,$data);
$pdf->AddPage();
$pdf->ImprovedTable($header,$data);
$pdf->AddPage();
$pdf->FancyTable($header,$data);
$pdf->Output();
?>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
earnlimited
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 24
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ยากจังค่ะ

Post by earnlimited »

ยากจังค่ะ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25149
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ที่ต้องทำ คือ
//Load data
function LoadData($file)
{
//Read file lines
$lines=file($file);
$data=array();
foreach($lines as $line)
$data[]=explode(';',chop($line));
return $data;
}

เปลี่ยนเป็น ข้อมูล ของเรา ใส่ เป็น ตัวแปล array ไว้
ตามตัวอย่างเค้าอ่านข้อมูลจากไฟล์ แต่ ของท่าน ต้องเปลี่ยน มาดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล MySQL ครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests