ภาพแรกกับภาพ 2 อยู่คนละ form กันตอนนี้รูปแรก crop ได้รูป 2 crop ได้อยากได้ crop

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

ภาพแรกกับภาพ 2 อยู่คนละ form กันตอนนี้รูปแรก crop ได้รูป 2 crop ได้อยากได้ crop

Post by offing »

ภาพแรกกับภาพ 2 อยู่คนละ form กันตอนนี้รูปแรก crop ได้รูป 2 crop ได้อยากได้ crop ได้ทั้งภาพแรกและภาพ 2 แต่ crop ทีละภาพ
1.gif
1.gif (65.18 KiB) Viewed 256 times

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Live Cropping Demo</title>
 <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
 <script src="../../../styles/prosilver/theme/crop/jquery.min.js"></script>
 <script src="../../../styles/prosilver/theme/crop/jquery.Jcrop.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="../../../styles/prosilver/theme/crop/main.css" type="text/css" />
 <link rel="stylesheet" href="../../../styles/prosilver/theme/crop/demos.css" type="text/css" />
 <link rel="stylesheet" href="../../../styles/prosilver/theme/crop/jquery.Jcrop.css" type="text/css" />
 

<script type="text/javascript">

 $(function(){

  $('#cropbox').Jcrop({
   aspectRatio: 1,
   onSelect: updateCoords
  });

 });

 function updateCoords(c)
 {
  $('#x').val(c.x);
  $('#y').val(c.y);
  $('#w').val(c.w);
  $('#h').val(c.h);
 };

 function checkCoords()
 {
  if (parseInt($('#w').val())) return true;
  alert('Please select a crop region then press submit.');
  return false;
 };

</script>

</head>
<body>
<script type="text/javascript">
  function show_crop()
  {
    topic_id = $('#topic_id').val();
//    x = $('#x').val(c.x);
//    y = $('#y').val(c.y);
//    w = $('#w').val(c.w);
//    h = $('#h').val(c.h);
    
    $("#topic_id_detail").load('tmbnews.php?mode=ajax_crop&topic_id='+topic_id);
  }
</script>
<div class="container">
<div class="jc-demo-box">
		<!-- This is the image we're attaching Jcrop to -->
<!--		<img src="../../../pictest/pool.jpg" id="cropbox" />-->

		<!-- This is the form that our event handler fills -->
		<form action="tmbnews.php?mode=ajax_crop&attach_id={PIC_ID}&topic_id={TOPIC_ID}&p={POST_ID}" method="post" onsubmit="return checkCoords();">
			<img src="{ATTACH_ID}" id="cropbox" />
            <input type="hidden" id="x" name="x" />
			<input type="hidden" id="y" name="y" />
			<input type="hidden" id="w" name="w" />
			<input type="hidden" id="h" name="h" />
            <input type="hidden" id="type" name="type" value="{TYPE}"/>
            <input type="hidden" id="picture" name="picture" value="{ATTACH_ID}"/>
            <input type="hidden" id="physical" name="physical" value="{PHYSICAL}"/>
            
            <button onclick="show_crop()">Crop Image</button>
<!--            <input type="submit" value="Crop Image" class="show_crop" />-->
<!--			<input type="submit" value="Crop Image" class="btn btn-large btn-inverse" />-->
		</form>
        <form action="tmbnews.php?mode=ajax_crop&attach_id={PIC_ID}&topic_id={TOPIC_ID}&p={POST_ID}" method="post" onsubmit="return checkCoords();">
			<img src="{ATTACH_ID}" id="cropbox" />
            <input type="hidden" id="x" name="x" />
			<input type="hidden" id="y" name="y" />
			<input type="hidden" id="w" name="w" />
			<input type="hidden" id="h" name="h" />
            <input type="hidden" id="type" name="type" value="{TYPE}"/>
            <input type="hidden" id="picture" name="picture" value="{ATTACH_ID}"/>
            <input type="hidden" id="physical" name="physical" value="{PHYSICAL}"/>
            
            <button onclick="show_crop()">Crop Image</button>
<!--            <input type="submit" value="Crop Image" class="show_crop" />-->
<!--			<input type="submit" value="Crop Image" class="btn btn-large btn-inverse" />-->
		</form>
</div>
</div>
</body>

</html>
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 16 guests