Page 1 of 1

อยากทราบเว็บบล็อคที่ support ภาษาไทยครับ

Posted: 03/03/2008 5:47 am
by Ballz
ผมต้องการทำเว็บบล็อคด้วย PHP ซึ่งผมไป search ใน internet พบว่ามีหลายตัวที่เป็นบล็อคสำเร็จรูปให้เรานำมาพัฒนาต่อได้ เช่น bBlog, bevolution ฯลฯ

อยากถามว่าเว็บบล็อคสำเร็จรูปที่พัฒนาด้วย PHP และ support ภาษาไทย เค้านิยมใช้ยี่ห้อไหนกันเหรอครับ

ขอบคุณครับ

Posted: 03/03/2008 6:57 pm
by mindphp
ลองดูตัวนี้ครับ
http://wordpress.org/

Posted: 03/03/2008 9:53 pm
by Ballz
จะลองดูครับ ขอบคุณครับ :-D