ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยค่ะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

oporzaa111
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 28/08/2015 9:27 am

ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยค่ะ

Post by oporzaa111 »

จากรูปจะใส่ hyperlink ที่ฟิวด์ 'links' ให้ลิ้งค์ไปที่เอกสารที่เก็บไว้ใน ฟิวด์ file
28-8-2558 9-41-26.jpg
28-8-2558 9-41-26.jpg (21.41 KiB) Viewed 269 times

ผลลัพท์ที่ได้ ดังรูปข้างล่างค่ะ พอดาวน์โหลดเอกสารแล้ว กับได้ ไฟล์ getfile.htm แทนที่จะเป็นเอกสารที่ต้องการ
20150821154703.jpg
20150821154703.jpg (29.95 KiB) Viewed 269 times

( code ไม่ได้เขียนเอง กำลังฝึกอ่าน code อยู่ค่ะ รบกวนช่วยดูให้ทีว่าผิดพลาดตรงไหน ขอบคุณค่ะ)

code ค่ะ

select_list.php

Code: Select all

<?php

if(!isset($_SESSION)) session_start();

$server = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$dbase = 'sarabun';


$table = 'sites';
$ar_cols = array('dep', 'unit', 'categ', 'links');


$preid = 'slo_';    
$col = $ar_cols[0];   
$re_html = '';     


if(isset($_POST['col']) && isset($_POST['wval'])) {
 
 $col = trim(strip_tags($_POST['col']));
 $wval = "'".trim(strip_tags($_POST['wval']))."'";
}

$key = array_search($col, $ar_cols);      
$wcol = $key===0 ? $col : $ar_cols[$key-1];   
$_SESSION['ar_cols'][$wcol] = isset($wval) ? $wval : $wcol;  
 

$last_key = count($ar_cols)-1;
$next_col = $key<$last_key ? $ar_cols[$key+1] : '';

$conn = new mysqli($server, $user, $pass, $dbase);   
mysqli_set_charset($conn, "utf8");

if (mysqli_connect_errno()) { exit('Connect failed: '. mysqli_connect_error()); }   


for($i=1; $i<=$key; $i++) {
 $ar_where[] = '`'.$ar_cols[$i-1].'`='.$_SESSION['ar_cols'][$ar_cols[$i-1]];
}


$where = isset($ar_where) ? ' WHERE '. implode($ar_where, ' AND ') : '';
$sql = "SELECT DISTINCT `$col` FROM `$table`".$where;

$result = $conn->query($sql);    


if ($result->num_rows > 0) {
 
 $onchg = $next_col!==null ? " onchange=\"ajaxReq('$next_col', this.value);\"" : '';

 
 if($col!=$ar_cols[$last_key]) $re_html = $col. ': <select name="'. $col. '"'. $onchg. '><option>- - -</option>';

 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  
  if($col==$ar_cols[$last_key]) $re_html .= '<br/>'. $row[$col];
  else $re_html .= '<option value="'. $row[$col]. '">'. $row[$col]. '</option>';
 }

 if($col!=$ar_cols[$last_key]) $re_html .= '</select> ';    
}
else { $re_html = '0 results'; }

$conn->close();


if($col==$ar_cols[0]) {
 
 for($i=1; $i<count($ar_cols); $i++) {
  if($ar_cols[$i]===null) continue;
  if($i==$last_key) $re_html .= '<div id="'. $preid.$ar_cols[$i]. '"> </div>';
  else $re_html .= '<span id="'. $preid.$ar_cols[$i]. '"> </span>';
 }

 
 $re_html .= '<script type="text/javascript">var ar_cols = '.json_encode($ar_cols).'; var preid = "'. $preid. '";</script>';
}
else echo ($col == $ar_cols[$last_key]) ? '<a href="file/getfile.php?link='. $re_html .'">'. $re_html .'</a>' : $re_html;
ajax_select.js

Code: Select all


function removeLists(colid) {
 var z = 0;
 
 for(var i=1; i<ar_cols.length; i++) {
  if(ar_cols[i]==null) continue;
  if(ar_cols[i]==colid) z = 1;
  if(z==1) document.getElementById(preid+ar_cols[i]).innerHTML = '';
 }
}


function ajaxReq(col, wval) {
 removeLists(col);      

 
 if(wval!='- - -' && wval!='') {
  var request = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 
  var php_file = 'select_list.php';   // path and name of the php file
  
  var data_send = 'col='+col+'&wval='+wval;

  request.open("POST", php_file, true);			

  document.getElementById(preid+col).innerHTML = 'Loadding...';  

  
  request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  request.send(data_send);	   	

    
  request.onreadystatechange = function() {
   if (request.readyState==4) {
    document.getElementById(preid+col).innerHTML = request.responseText;
   }
  }
 }
}

ไฟล์ getfile.php จะเก็บไว้ในพาธเดียวกับเอกสาร
getfile.php

Code: Select all

$server = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$dbase = 'sarabun';

$name = $_GET['links'];
$sql = "SELECT file FROM site WHERE links='$name' LIMIT 1";
$result = mysqli_query($sql);
    
	header("Content-Disposition: attachment; filename=$name"); 
    echo $name;

 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests