การตัดคำของ php ช่วยด้วยยยยยยยย


สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jakepae
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 37
Joined: 01/01/1970 7:00 am

การตัดคำของ php ช่วยด้วยยยยยยยย

Post by jakepae » 20/06/2008 11:10 pm

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><BWIDATA><HEADER><HEADER_ID>A001</HEADER_ID><HEADER_VERSION>01</HEADER_VERSION><SYSTEM_CODE>BAS</SYSTEM_CODE><KOMM_METHODE>TS</KOMM_METHODE><KOMM_TIMEOUT_SEKUNDEN>003</KOMM_TIMEOUT_SEKUNDEN><KOMM_PARAMETER/><GP_ID>C55QN01</GP_ID><GP_VERSION>0004</GP_VERSION><KNDNR>42025922</KNDNR><KNDFILIALE></KNDFILIALE><TRANSCODE/><TRANSTMS/><RETCODE>00000000</RETCODE><RETTMS>2008-06-20-06.29.57.032779</RETTMS><TRANSFNK>AN</TRANSFNK><TRANSSEQ></TRANSSEQ><USERID>09919220</USERID><SEGMENTNAME>C55QN54</SEGMENTNAME><SEGMENTVERSION>0204</SEGMENTVERSION><FREMD_USERID></FREMD_USERID><DIALOGSPRACHE>01</DIALOGSPRACHE><PROG_VERSION>01</PROG_VERSION><XML_MARKUP_KZ>01</XML_MARKUP_KZ></HEADER><C55QN54><ASNR>99</ASNR><ANF_NR>200022341</ANF_NR><KND_KEY1></KND_KEY1><KND_KEY2></KND_KEY2><VORNAME>Albert</VORNAME><NAME1>Kutter</NAME1><NAME2></NAME2><STRASSE>Hafenbahnweg</STRASSE><HAUS_NR>11</HAUS_NR><PLZ>18147</PLZ><ORT>Rostock</ORT><STAAT>280</STAAT><STAAT_TXT>Bundesrepublik Deutschland</STAAT_TXT><GEBURTSDATUM>04.05.1945</GEBURTSDATUM><TELEFON_NR>123-45678</TELEFON_NR><EMAIL_ADRESSE>albert-kutter@rostock.de</EMAIL_ADRESSE><ANSCHR_HERKUNFT>1</ANSCHR_HERKUNFT><ANSCHR_HERKUNFT_TEXT>Angefragte Person/Adresse in Datenbank gefunden</ANSCHR_HERKUNFT_TEXT><SCORE_WERT>0060</SCORE_WERT><HINWEIS_TEXT>Person und Anschrift bekannt; Uns liegen Negativmerkmale vor</HINWEIS_TEXT><NM_ANZ>3</NM_ANZ><NM_TAB><NM_TAB_ZEILE><NM_ART_CODE>3</NM_ART_CODE><NM_ART_TEXT>Eidesstattl. Versicherung</NM_ART_TEXT><NM_ART_ANZ>10</NM_ART_ANZ><NM_BETRAG>0</NM_BETRAG><NM_BETRAG_WKZ></NM_BETRAG_WKZ><NM_DATUM>02.02.2006</NM_DATUM></NM_TAB_ZEILE><NM_TAB_ZEILE><NM_ART_CODE>5</NM_ART_CODE><NM_ART_TEXT>Haftanordnung</NM_ART_TEXT><NM_ART_ANZ>1</NM_ART_ANZ><NM_BETRAG>0</NM_BETRAG><NM_BETRAG_WKZ></NM_BETRAG_WKZ><NM_DATUM>04.04.2005</NM_DATUM></NM_TAB_ZEILE><NM_TAB_ZEILE><NM_ART_CODE>22</NM_ART_CODE><NM_ART_TEXT>Inkasso-Überwachung</NM_ART_TEXT><NM_ART_ANZ>1</NM_ART_ANZ><NM_BETRAG>1000000</NM_BETRAG><NM_BETRAG_WKZ>EUR</NM_BETRAG_WKZ><NM_DATUM>18.10.2002</NM_DATUM></NM_TAB_ZEILE></NM_TAB><VH_ANZ>1</VH_ANZ><VH_TAB><VH_TAB_ZEILE><VH_ONR>19974000</VH_ONR><VH_NAME1>Musterauskunft VOLL NEGATIV</VH_NAME1><VH_NAME2>GmbH</VH_NAME2><VH_PLZ>18119</VH_PLZ><VH_ORT>Rostock</VH_ORT><VH_STAAT>280</VH_STAAT><VH_STAAT_TXT>Bundesrepublik Deutschland</VH_STAAT_TXT></VH_TAB_ZEILE></VH_TAB></C55QN54></BWIDATA>

ผมต้องงการที่จะตัดคำหลังจากคำว่า </NM_ANZ> ออกไป ต้องเขียนยังไงครับ ผมทำไม่ได้ซักที


Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Users browsing this forum: No registered users and 24 guests