สอบถามเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปลง PATH ค่ะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mushiyee
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 19/02/2016 2:04 am

สอบถามเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปลง PATH ค่ะ

Post by mushiyee »

คือเราเขียนโค้ดอัพโหลดรูปลงทั้ง DB และ PATH รูปลง DB เรียบร้อยแล้วแต่รูปกับไม่ลง PATH images ที่สร้างไว้ ช่วยที่นะคะ นั่งงมนานแล้ว
if (isset($_POST['btn-submit1'])) {

if (!empty($_FILES['pic']['name'])) {
$filename = md5($_FILES['pic']['name'].time());
$ext = explode('.', $_FILES['pic']['name']);
$dest = __DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'images'.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename.'.'.$ext[1];
if (!copy($_FILES['pic']['tmp_name'],$dest)) {
echo "<body onload=\"window.alert('ไม่สามารถอัพโฟลดรูปภาพได้');return history.go(-1)\">";
exit();
}
$pic = $filename.'.'.$ext[1];
}

$product = $_POST['product'];
$price = $_POST['price'];
$amount = $_POST['amount'];
$id_type = $_POST['id_type'];
$id_unit = $_POST['id_unit'];
$detial = $_POST['detial'];

$sql = "INSERT INTO product (product,price,amount,id_type,id_unit,pic,detial) VALUES ('$product','$price','$amount','$id_type','$id_unit','$pic','$detial')";
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests