Page 1 of 1

ผมต้องการลงข้อมูล 2 record ในแถวเดียวกันของฟอร์มครับ

Posted: 28/07/2008 5:58 pm
by docterlek2002
ผมต้องการลงข้อมูล 2 record ในแถวเดียวกันของฟอร์มครับ เช่น
ผมมีฐานข้อมูลคอลัมภ์ เป็น code, date, decription, receive, pay
โดยมีข้อมูลดังนี้ record ที่ 1 เป็น 001, 1, รับ001/1, 5000, 0
record ที่ 2 เป็น 002, 1, จ่าย001/2, 0, 2000
และต้องการให้แสดง เป็น วันที่, รายรับ, รายจ่าย
โดยมีข้อมูล เป็น 1, 5000, 2000
จะทำอย่างไรดีช่วยแสดง Code ให้ดูหน่อยครับ

Re: ผมต้องการลงข้อมูล 2 record ในแถวเดียวกันของฟอร์มครับ

Posted: 30/07/2008 1:58 am
by oxygenyoyo
เอ่อ...ขอถามอะไรหน่อยนะครับคือว่า

ทำไมไม่แยกเป็นสอง table ไปอ่ะครับ อันหนึ่งเป็น table เกี่ยวกับรายรับ อันหนึ่งรายจ่ายแล้วมี คีย์นอก

เป็นตัวช่วยในการดึงข้อมูลจะสะดวกกว่าไหมครับ - -?