ช่วยดู code ปฏิทินนี้ให้หน่อยนะคะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

platoooo
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 01/08/2008 5:35 am

ช่วยดู code ปฏิทินนี้ให้หน่อยนะคะ

Post by platoooo » 01/08/2008 5:39 am

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<style type="text/css">
<!--
body { margin: 0px 0px; padding: 0px 0px}
a:link { color: #005CA2; text-decoration: none}
a:visited { color: #005CA2; text-decoration: none}
a:active { color: #0099FF; text-decoration: underline}
a:hover { color: #0099FF; text-decoration: underline}
-->
</style>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="sample.php">
<font color="#0000FF" style="font-family:sans-serif"


size="+6">
<?
$a= date(j); // , 1 to 31
$b = date(a); // am,
$c = date(A); // AM,
$d = date(B); // Swatch Internet time 000 -999
$e = date(d); // , 01 to 31
$f = date(D); // , sat
$g = date(F); // , November
$h = date(g); // , 1 through 12
$hh = date(G); // , 0 through 23
$i = date(h); // , 01 through 12
$j = date(H); // , 00 through 23
$k = date(i); // , 00 to 59
$l = date(I); // 0, 1 if Daylight Savings Time, 0 otherwise.
$m = date(l); // , Sunday through Saturday
$n = date(L); // 0, 1 if it is a leap year, 0 otherwise.
$o = date(m); // , 01 through 12
$p = date(M); // , Jan through Dec
$q = date(n); // , 1 through 12
$r = date(o); // Example: +0200
$s = date(r); // Example: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
$t = date(s); // 00 through 59
$u = date(S); // st, nd, rd or th. Works well with j
$v = date(t); // 28 through 31
$w = date(T); // time zoneseting Examples: EST, MDT ...
$x = date(u); // See also time()
$y = date(w); // 0 (for Sunday) through 6 (for Saturday)
$z = date(W); // Example: 42 (the 42nd week in the year)
$aa = date(y); // Examples: 99 or 03
$bb = date(Y); // Examples: 1999 or 2003
$cc = date(z);
$dd = date(Z);


if(!$mon){
$mon = $o ;
}else{
$mon = $mon ;

}
if(!$year){
$year = $bb ;
}else{
$year = $year;
}
$firstday = mktime(0,0,0,$mon,1,$bb);
$firstdays = date('w',$firstday);
$lastdays = date('t',$firstday);
$year_view = date('Y',$firstday);
$mon_view = date('m',$firstday);
echo"
<script>
function d_s( su , mnp){
if(mnp == 'm'){
document.dat_form.mon.value = su - 1 ;
}else{
document.dat_form.mon.value = su + 1 ;
}
document.dat_form.submit();
}
</script>
<form name=dat_form action='$PHP_SELF' method=post>
<input type=hidden name=mon value=''>

<table border=1 width=140 cellpadding=0 cellspacing=0 bordercolor=#999999>
<tr bgcolor=pink>
<td colspan=7 align=center><a href=\"javascript:d_s($mon,'m')\"><</a>&nbsp;$year_view -


$mon_view <a href=\"javascript:d_s($mon,'p')\">></a></td>
</tr>
</form>
<tr align=center><td><font color=red>อา</a></td><td>จ</td><td>อ</td><td>พ</td><td>


พฤ</td><td>ศ</td><td><font color=blue>ส</font></td></tr>
<tr align=right>";
////
for($i = 0; $i < 7 ; $i++){
if($firstdays == $i){
break;
}
else{
echo"<td width=8>&nbsp;</td>";
}
$week++;
}

for($i=1; $i<=$lastdays ;$i++){
if($week % 7 == 0){
echo"</tr><tr align=right>";
}
if($a == $i){
$bgcolor = "bgcolor=pink";
}else{
$bgcolor = '';
}

if($week%7==0){
echo"<td $bgcolor><font size=2 color=red><a href=\"calendar.php?test=$i/$mon_view/$year_view\">$i</a></font></td>";
}else if($week%7==6){
echo"<td $bgcolor><font size=2 color=blue><a href=\"calendar.php?test=$i/$mon_view/$year_view\">$i</a></font></td>";
}else{ //
echo"<td $bgcolor><font size=2><a href=\"calendar.php?test=$i/$mon_view/$year_view\">$i</a></font></td>";
}
$week++;
}

while($week%7!=0){
echo"<td>&nbsp;</td>";
$week++;
}
echo"</tr>
</table>
";
?>
</font>
</form>

</body>
</html>

พอลองเอาไปรันดูแล้ว มันขึ้นปฏิทินมาแต่ว่าคลิก < และ > เพื่อย้อนไปเดือนก่อน
หรือเดือนหน้าไมได้ค่ะ ไม่รู้ว่า ผิดตรงไหน ช่วยแก้ให้หน่อยนะคะ

ไม่รู้ว่าโพสต์ที่บอร์ดหรือเปล่า ถ้าผิดขอโทษนะคะ

ช่วยแก้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

:-D

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 105 guests