จะลบ delete user ใน filezilla server โดยใช้ preg_replace

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

samyuranun
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 01/01/1970 7:00 am

จะลบ delete user ใน filezilla server โดยใช้ preg_replace

Post by samyuranun » 08/08/2008 12:13 am

preg_replace ให้ ข้างหน้าเป็น#

มีอังกอแค่เนีย

$regex = strpos($data,'#\\<User Name="' . $username . '"' $regex .= "(.*?)";
$regex .= "\\</User\\>#si";
$config = preg_replace($regex, '', $config);


ทดสอบ
<?php
ksort($patterns);
ksort($replacements);
echo preg_replace($patterns, $replacements, $string);
?>

ปล.
Windos 2003 server str ,apache,php

samyuranun
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: จะลบ delete user ใน filezilla server โดยใช้ preg_replace

Post by samyuranun » 16/08/2008 12:08 am

ช่วยกันดูกันหน่อย
Last edited by samyuranun on 16/08/2008 12:13 am, edited 1 time in total.

samyuranun
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: จะลบ delete user ใน filezilla server โดยใช้ preg_replace

Post by samyuranun » 16/08/2008 12:09 am

$username = $_REQUEST["username"];


function removeUserFTP($username){
$userDir = "C:\\AppServ\\www\\Project\\".$part."";
$fileloc = "C:\\Program Files\\FileZilla Server\\";
$filelocfile = ($fileloc."FileZilla Server.xml");
echo "Path : " . $filelocfile . "\n";

//$data = fread($fp,filesize($filelocfile));
//$regex = "#\\<User Name=\"" . preg_quote($username) . "\"\\>";
//$regex = strpos($data,'#\\<User Name="' . $username . '"');//find user name
//$regex = "#\\<User Name=\"" . preg_quote($username) . "\"\\>";


$config = file_get_contents($fileloc.'FileZilla Server.xml');
//$regex = "#\\<User Name=\"" . preg_quote($username) . "\"\\>";
//$regex .= "(.*?)";
//$regex .= "\\</User\\>#si";
$regex = "\\<User Name=\"" . preg_quote($username) . "\"\\>";
$regex .= "(.*?)";
$regex .= "\\</User\\>#si";

$nullText = "";
$filelocfile = preg_replace($regex,$nullText,$filelocfile);
$fp = fopen($filelocfile,"w");
fwrite($fp, $config);
fclose($fp);
system('"' . $fileloc.'FileZilla server.exe' . '"' . '/reload-config');echo "remove userFTP OK";//did not add user, user name already used
return(true);


////////////////
// end add filezilla user
////////////////
}


if($username!="")
{
echo "<br>Username : ".$username;

if(removeUserFTP($username))
{
echo("<br>[FTP] User added succesfully <br><center>สำเร็จ</center><hr><br>");
} else
{
echo("<br>[FTP]Username taken <br><center>ไม่สำเร็จ</center><hr><hr>");
}


}
?>
<form method="POST" action="">
<p>
username :&nbsp;
<input type="text" name="username" />

<input type="submit" value="DEL"></p>
</form>

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests