ขอความกรุณาช่วยดู code การย้ายค่าระหว่าง listbox 2 อัน

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Greatboy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 10/09/2008 7:16 pm

ขอความกรุณาช่วยดู code การย้ายค่าระหว่าง listbox 2 อัน

Post by Greatboy » 10/09/2008 7:37 pm

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@choose_receiver.php@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

<form name="form" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post">

<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="../DBFunc/choose_receiver.js" ></script>

<select name="personallist" id="personallist"onChange="location.href='choose_receiver.php?id_depart='+this.value;" ><!--onChange="document.form1.submit();"-->
<option value="" selected="selected">เลือกแผนก.....เพื่อทำการเลือกรายชื่อพนักงาน</option>
<? //this.options[this.selectedIndex].value;

$sql="select id_depart, name_depart from $tbl_name1 order by id_depart ASC";
$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);
while($result=mysql_fetch_array($dbquery)){
if($id_depart == $result[id_depart]){
?>
<option value="<?=$result[id_depart];?>" ><?=$result[name_depart];?></option>
<?
}else{
?>
<option value="<?=$result[id_depart];?>"><?=$result[name_depart];?></option>
<?
}
}
?>
</select>

<?php
$users = mysql_query("SELECT id_user, name_user FROM $tbl_name8 where id_depart='$id_depart'");
?>
<table width="207" border="0">
<tr>
<td width="100">
<select name="sel1" size="10" multiple="multiple" style="width: 200px" />

<?php
while ($row = mysql_fetch_array($users)) {
print "<option value=\"{$row['id_user']}\">{$row['name_user']}</option>\n";
} ?>
</select>
</td>
<td width="48" align="center" valign="middle">
<input type="button" value="-->" onClick="moveOptions(this.form.sel1, this.form.sel2);" />
<input type="button" value="<--" onClick="moveOptions(this.form.sel2, this.form.sel1);" />
</td>
<td width="45">
<select name="sel2" size="10" multiple="multiple" style="width: 200px" />
</select>
</td>
</tr>
</table>

<input type="submit" name="submit" value="ทดสอบ" />
</form>

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@choose_receiver.js@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

var NS4 = (navigator.appName == "Netscape" && parseInt(navigator.appVersion) < 5);

function addOption(theSel, theText, theValue)
{
var newOpt = new Option(theText, theValue);
var selLength = theSel.length;
theSel.options[selLength] = newOpt;
}

function deleteOption(theSel, theIndex)
{
var selLength = theSel.length;
if(selLength>0)
{
theSel.options[theIndex] = null;
}
}

function moveOptions(theSelFrom, theSelTo)
{

var selLength = theSelFrom.length;
var selectedText = new Array();
var selectedValues = new Array();
var selectedCount = 0;

var i;

// Find the selected Options in reverse order
// and delete them from the 'from' Select.
for(i=selLength-1; i>=0; i--)
{
if(theSelFrom.options.selected)
{
selectedText[selectedCount] = theSelFrom.options.text;
selectedValues[selectedCount] = theSelFrom.options.value;
deleteOption(theSelFrom, i);
selectedCount++;
}
}

// Add the selected text/values in reverse order.
// This will add the Options to the 'to' Select
// in the same order as they were in the 'from' Select.
for(i=selectedCount-1; i>=0; i--)
{
addOption(theSelTo, selectedText, selectedValues);
}

if(NS4) history.go(0);
}
//-->

function getSelected(opt) {
var selected = new Array();
var index = 0;
for (var intLoop=0; intLoop < opt.length; intLoop++) {
if (opt[intLoop].selected) {
index = selected.length;
selected[index] = new Object;
selected[index].value = opt[intLoop].value;
selected[index].index = intLoop;
}
}
return selected;
}

function outputSelected(opt) {
var sel = getSelected(opt);
var strSel = "";
for (var item in sel)
strSel += sel[item].value + "\n";
alert("Selected Items:\n" + strSel);
}


คือผมต้องการเลือกค่าแผนกจาก dropdownlist (ซึ่งค่าแผนกใน dropdownlist มาจากฐานข้อมูล) จากนั้นก็จะไปแสดงรายชื่อพนักงานใน listbox1(ชื่อ sel1) หลังจากนั้นผู้ใช้ก็จะทำการเลือกชื่อพนักงาน ซึ่งสามารถเลือกได้หลายคน แล้วกดปุ่มย้ายไป listbox2(ชื่อ sel2) ปัญหาของผมอยู่ที่ ผมจะเอาค่าจาก listbox2 ออกมาได้อย่างไรครับ เพราะว่าผมต้องการเอาค่ารหัสของพนักงานที่ถูกเลือกไปใช้ต่อ
ตอนนี้ผมลองทำอันเดียวก่อน ซึ่งความจริงผมต้องทำ 3 ชุด แต่ตอนนี้มีปัญหาเสียก่อน ขอความกรุณาด้วยครับ
Attachments
รูปภาพ dropdownlist และ listbox จำนวน 3 ชุดที่ต้องทำ เมื่อกดsubmit ที่ปุ่มๆ เดียว
รูปภาพ dropdownlist และ listbox จำนวน 3 ชุดที่ต้องทำ เมื่อกดsubmit ที่ปุ่มๆ เดียว
listbox3.JPG (28.85 KiB) Viewed 662 times

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 23 guests