ช้วยดูโค๊ดให้หน่อยค่ะรันแล้ว error Notice: Undefined variable

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Nadey Arter
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 12/01/2017 5:57 pm

ช้วยดูโค๊ดให้หน่อยค่ะรันแล้ว error Notice: Undefined variable

Post by Nadey Arter »

แก้แล้วแก้อีก แก้จนแก้ไม่ถูกแล้วค่ะ
Notice: Undefined variable: order_id in C:\xampp\htdocs\prinze_phone\project\DataStore\order-detail.php on line 164
วันที่:
Notice: Undefined variable: data in C:\xampp\htdocs\prinze_phone\project\DataStore\order-detail.php on line 146
รหัสการสั่งซื้อ:
Notice: Undefined variable: data in C:\xampp\htdocs\prinze_phone\project\DataStore\order-detail.php on line 146

Notice: Undefined variable: data in C:\xampp\htdocs\prinze_phone\project\DataStore\order-detail.php on line 149

Notice: Undefined variable: data in C:\xampp\htdocs\prinze_phone\project\DataStore\order-detail.php on line 152

Code: Select all

<?php
include "check-login.php";
 ?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
<style>
  @import "global.css";
  caption {
   text-align: left;
   padding-bottom: 3px !important;
  }
  td:nth-child(1) {
   width: 50px;
  }
  td:nth-child(2) {
   width: 250px;
   text-align: left !important;
  }
  td:nth-child(3) {
   width: 200px;
   text-align: left !important;
  }
  td:nth-child(4) {
   width: 80px;
  }
  td:nth-child(5) {
   width: 80px;
  }
  td:nth-child(6), td[colspan]+td{
   width: 80px;
  }
  table th {
   background: green;
   color: yellow;
   padding: 5px;
   border-right: solid 1px white;
   font-size:12px;
  }
  tr:nth-of-type(odd) {
   background: lavender;
  }
  tr:nth-of-type(even) {
   background: whitesmoke;
  }
  td {
   text-align: center;
   vertical-align: top;
   padding: 3px 0px 3px 3px;
   border-right: solid 1px white;
  }
  td a:hover {
   color: red;
  }
  tr:last-child td {
   border-top: solid 1px white;
   background: powderblue !important;
   padding: 5px;
   font-weight: bold;
   text-align: center !important;  
  }
  caption > div {
   float: right;
   color: purple;
  }
  caption > div > button {
   float: none !important;
  }
  caption > div > img {
   height: 16px;
   float:none;
   vertical-align: bottom;
  }
  sectioncustomer {
   margin: 20px 0px 20px 60px;
   font-size: 14px;
  }
  sectioncustomer > span {
   display: inline-table;
   width: 80px;
   font-weight: bold;
   margin: 2px;
  }
  hr {
   width: 85%;
  }
</style>
<script src="js/jquery-2.1.1.min.js"> </script>
<script src="js/jquery.blockUI.js"> </script>
<script>
$(function() {
  $('button#delivery').click(function() {
   if(!confirm('ยืนยันการจัดส่งสินค้าแล้ว')) {
     return;
   }
   var orderID = $(this).attr('data-id');
   $.ajax({
     url: 'order-delivery.php',
     data: {'order_id': orderID},
     dataType: 'html',
     type: 'post',
     beforeSend: function() {
      $.blockUI({message:'<h3>กำลังส่งข้อมูล...</h3>'});
     },
     success: function(result) {
      location.reload();
     },
     complete: function() {
      $.unblockUI();
     }
   })  ;
  });
});
</script>
</head>

<body>
<?php include "top.php"; ?>
<article>
<?php
include "dblink.php";

$cust_id = $_GET['cust_id'];
$sql = "SELECT * FROM customers WHERE cust_id = '$cust_id'";
$r = mysqli_query($link, $sql);
$cust = mysqli_fetch_array($r);
?>
<section id="customer">
  <span>ชื่อลูกค้า:</span><?php echo $cust['firstname'] . " " . $cust['lastname'];?><br>
  <span>ที่อยู่:</span><?php echo $cust['address'];?><br>
  <span>โทร:</span><?php echo $cust['phone'];?><br>
  <span>อีเมล:</span><a href="mailto:<?php echo $cust['email'];?>"><?php echo $cust['email'];?></a><br>
</section>
<hr>
<?
$order_id = $_GET['order_id'];
$sql = "SELECT *, DATE_FORMAT(orders.order_date, '%d-%m-%Y') AS order_date
     FROM orders WHERE order_id = '$order_id'";
$r = mysqli_query($link, $sql);
$data = mysqli_fetch_array($r);
?>
<table>
<caption>
  วันที่: <?php echo $data['order_date']; ?> &nbsp;&nbsp;รหัสการสั่งซื้อ: <?php echo $data['order_id']; ?>
  <div>
  <?php
     if($data['delivery'] == "no") {
     echo 'คลิกปุ่มนี้ถ้า <button type="button" id="delivery" data-id="' . $data['order_id'] . '">จัดส่งสินค้าแล้ว</button>';
   }  
   else if($data['delivery'] == "yes") {
     echo '<img src="images/yes.png"> จัดส่งสินค้าแล้ว';
   }
  ?>
  </div>
</caption>
<tr><th>ลำดับ</th><th>ชื่อสินค้า</th><th>คุณลักษณะ</th><th>ราคา</th><th>จำนวน</th><th>รวม</th></tr>
<?php
$sql = "SELECT order_details.*, products.pro_name, products.price
     FROM order_details
     LEFT JOIN products
     ON order_details.pro_id = products.pro_id
     WHERE order_details.order_id = '$order_id'";
$result = mysqli_query($link, $sql);
$data = mysqli_fetch_array($result);
$no = 1;
mysqli_data_seek($result, 0);
while($order = mysqli_fetch_array($result)) {
  $price = number_format($order['price']);
  $sub_total = $order['quantity'] * $order['price'];  
  
?>
<tr>
  <td><?php echo $no; ?></td>
  <td><?php echo $order['pro_name']; ?></td>
  <td><?php echo $order['attribute']; ?></td>
  <td><?php echo $price; ?></td>
  <td><?php echo $order['quantity']; ?></td>
  <td><?php echo number_format($sub_total); ?></td>
</tr>
<?php
  $grand_total += $sub_total;
  $no++;
}
?>
<tr><td colspan="5">รวมทั้งหมด</td><td><?php echo number_format($grand_total); ?></td></tr>
</table>
</article>
</body>
</html>
Last edited by Nadey Arter on 13/01/2017 2:07 pm, edited 1 time in total.
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28524
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ช้วยดูโค๊ดให้หน่อยค่ะรันแล้ว error Notice: Undefined variable

Post by thatsawan »

ตัวแปล
Order id
Data
ไม่มีค่าตามบันทัดที่แจ้งค่ะ ลองใส่ค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปล ดูค่ะ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests