สอบถาม อยากจำกัดตัวแบ่งหน้าให้แสดงตามที่เรากำหนด หรือไม่ก็ ... ระหว่างกลาง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

สอบถาม อยากจำกัดตัวแบ่งหน้าให้แสดงตามที่เรากำหนด หรือไม่ก็ ... ระหว่างกลาง

Post by AePongsak » 27/02/2017 4:46 pm

Code: Select all

$row = 10;
$page = $_GET['page'];

if ($page <= 0)
    $page = 1;
$total_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM con"));
$total_page = ceil($total_data / $row);
if ($page >= $total_page)
    $page = $total_page;
$start = ($page - 1) * $row;

$sql = "SELECT * FROM con ORDER BY id Asc Limit $start,10";$result = mysql_query($sql);
 
99.png
99.png (5.88 KiB) Viewed 162 times
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

Re: สอบถาม อยากจำกัดตัวแบ่งหน้าให้แสดงตามที่เรากำหนด หรือไม่ก็ ... ระหว่างกลาง

Post by AePongsak » 27/02/2017 5:05 pm

Code: Select all

                <li <?php if ($page == $start)  ?>>
                    <a href="list.php?page=<?= $page - $total_page ?>" aria-label="Previous">&laquo;</a>

                </li>
                <li <?php if ($page == 1) echo 'class="hidden"'; ?>>
                    <a href="list.php?page=<?= $page - 1 ?>" aria-label="Previous">
                        <span aria-hidden="true">&lsaquo;</span>
                    </a>
                </li>
                
                
                <?php for ($i = 1; $i <= 10; $i++) { ?>
                    <li <?php if ($page == $i) echo 'class="active"'; ?>>
                        <a href="list.php?page=<?= $i ?>"><?= $i ?></a></li>
                <?php } ?>
                    

                <li <?php if ($page == $total_page) echo 'class="hidden"'; ?>>
                    <a href="list.php?page=<?= $page + 1 ?>" aria-label="Next">
                        <span aria-hidden="true">&rsaquo;</span>
                    </a>
                </li>

                <li <?php if ($page == $total_page)  ?>>
                    <a href="list.php?page=<?= $page + $total_page ?>" aria-label="Next">&raquo;</a>

                </li>

            </ul>
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests