คำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มค่าในคอลัมน์ view เขียนยังไงช่วยด้วยคาบ


สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

maxgayver
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 12/01/2009 1:38 pm

คำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มค่าในคอลัมน์ view เขียนยังไงช่วยด้วยคาบ

Post by maxgayver » 12/01/2009 2:14 pm

ขอรบกวนผู้รู้หน่อยครับ ผมต้องการเขียนคำสั่ง sql ให้เพิ่มค่าลงในคอลัมน์ view เพื่อนันจำนวนคนดู
คำถามในเว็บบอร์ด ต้องเขียนคำสั่งอย่างไร? ตรงไหน? view อยู่ใน webboard_data และควรตั้งค่า view ชนิด แอตทริบิวต์ อื่นๆ อย่างไร
<?

// ติดต่อ database เพื่ออ่านข้อมูล
mysql_connect($host,$user,$passwd);
$sql = "select * from webboard_data where No='$No'";
$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
$NRow = mysql_num_rows($result);

if($NRow==0) { echo "Error"; exit(); }


$row = mysql_fetch_array($result);
// กำหนดค่าตัวแปร เพื่อนำไปแสดง
$Question = $row["Question"];
$Note = $row["Note"];
$Name = $row["Name"];
$Member = $row["Member"];
$Email = $row["Email"];
$Date = $row["Date"];
$Image = $row["Image"];
$view = $row["view"];

// ตรวจสอบรูปแบบการแสดง IP Address
switch ($showIP) {
case "ALL" : $IP = "(".$row["IP"].")"; break;
case "BAN" : $IP = "(".substr($row["IP"],0,strrpos($row["IP"],".")).".*)"; break;
case "NONE": $IP = ""; break;
default : $IP = $row["IP"];
}

if($Member) {
$sql = "select * from webboard_member where User='$Name'";
$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
$NRow = mysql_num_rows($result);

if($NRow==0) { echo "Error"; exit(); }

$row = mysql_fetch_array($result);
// กำหนดค่าตัวแปร เพื่อนำไปแสดง
$ICQ = $row["ICQ"];
$WebName = $row["WebName"];
$URL = $row["URL"];

}

// แสดงข้อมูลของคำถาม(กระทู้)
echo "<table border=1 width=600 bgcolor=white bordercolor=blue cellspacing=0 cellpadding=5>\n";
echo "<tr><td align=center bgcolor=blue>\n";
echo "\t<font size=3 color=#FFF5EE><b>$Question</b></font>\n";
echo "</td></tr>\n";

echo "<tr><td>\n";
echo "<br>\n";
echo "\t<table border=0 width=590 align=center>\n";
echo "\t<tr><td>\n";
//if $update_query = "UPDATE webboard_data SET view=view+1 WHERE No='$No'";

// ตรวจสอบว่ามีรูปหรือไม่
if($Image) {
echo "\t\t<img src=\"showimage.php?table=data&No=$No\"><br>\n";
}
echo "\t\t<font size=2>$Note</font>\n";
echo "\t</td></tr>\n";
echo "\t</table>\n";
echo "<br>\n";
echo "</td></tr>\n";

echo "<tr><td>\n";
echo "\t<table border=0 align=center width=100%>\n";
echo "\t<tr><td align=left>\n";
if($Member){
echo "\t\t<a href=\"profile.php?Name=$Name\" target=\"$Name\"><img src=\"img/profile.gif\" border=0 alt=\"$Name's Profile\"></a>\n";
if($URL!="http://") {
echo "\t\t<a href='$URL' target='$URL'><img src=\"img/home.gif\" alt='$WebName' border=0></a>\n";
}
if($ICQ) {
echo "\t\t<img src=\"http://online.mirabilis.com/scripts/onl ... online.gif\" alt='ICQ - $ICQ'>\n";
}
}
echo "\t</td>\n";
echo "\t<td align=right><font size=2 face='MS Sans Serif'>\n";

// ตรวจสอบการแสดงรูปกราฟฟิกซองจดหมาย
if($Email!="") {
// เลือกระบบการส่งอีเมล์
switch ($s_mail) {
case "1" : echo "\t\tโดยคุณ <a href=\"mail2me.php?wemail=$Email&name=$Name&question=$Question\" target=\"mail2me$No\">$Name <img src='../webboard/img/email.gif' border=0 alt='Mail to $Name'></a> \n"; break;
case "2" : echo "\t\tโดยคุณ <a href=mailto:$Email>$Name <img src='../webboard/img/email.gif' border=0 alt='Mail to $Name'></a> \n"; break;
default : echo "\t\tโดยคุณ <a href=\"mail2me.php?wemail=$Email&name=$Name&question=$Question\" target=\"mail2me\">$Name <img src='../webboard/img/email.gif' border=0 alt='Mail to $Name'></a> \n";
}
}
else {
echo "\t\tโดยคุณ $Name \n";
}
echo "\t\t$IP\n";
echo "\t\t[$Date]\n";
echo "\t</font></td></tr>\n";
echo "\t</table>\n";

echo "</td></tr>\n";
echo "</table>\n";
?>

<br><br>
<hr color=FF1493 width=600>
<br>

<?
// ส่วนแสดงคำตอบของคำถาม(กระทู้)
$sql = "select * from webboard_ans where QuestionNo='$No' order by No ". $order;
$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
$NRow = mysql_num_rows($result);

if($order=="ASC") $i = 1; else $i = $NRow;

if($result==0) {
echo "<b>Error</b>";
exit();
}

// วนลูปแสดงข้อมูลที่อ่านได้
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

// กำหนดค่าตัวแปร เพื่อนำไปแสดง
$QuestionNo = $row["No"];
$Name = $row["Name"];
$Member = $row["Member"];
$Email = $row["Email"];
$Msg = $row["Msg"];
$Date = $row["Date"];
$Image = $row["Image"];
$view = $row["view"];
// ตรวจสอบรูปแบบการแสดง IP Address
switch ($showIP) {
case "ALL" : $IP = "(".$row["IP"].")"; break;
case "BAN" : $IP = "(".substr($row["IP"],0,strrpos($row["IP"],".")).".*)"; break;
case "NONE": $IP = ""; break;
default : $IP = $row["IP"];
}

if($Member) {
$sql2 = "select * from webboard_member where User='$Name'";
$result2 = mysql_db_query($dbname,$sql2);
$NRow2 = mysql_num_rows($result2);

if($NRow2==0) { echo "Error"; exit(); }

$qrow = mysql_fetch_array($result2);
// กำหนดค่าตัวแปร เพื่อนำไปแสดง
$ICQ = $qrow["ICQ"];
$WebName = $qrow["WebName"];
$URL = $qrow["URL"];
}

echo "<table border=1 width=600 bordercolor=#1E90FF bgcolor=E0FFFF cellpadding=2 cellspacing=0>\n";
echo "<tr><td>\n";

echo "\t<table border=0 width=590 align=center>\n";
echo "\t<tr><td align=left>\n";
echo "\t\t<font size=2 face='MS Sans Serif'>\n";

// ตรวจสอบการแสดงรูปกราฟฟิกซองจดหมาย
if($Email!="") {
// เลือกระบบการส่งอีเมล์
switch ($s_mail) {
case "1" : echo "\t\tโดยคุณ <a href=\"mail2me.php?wemail=$Email&name=$Name&question=$Question\" target=\"mail2me$No\">$Name <img src='../webboard/img/email.gif' border=0 alt='Mail to $Name'></a> \n"; break;
case "2" : echo "\t\tโดยคุณ <a href=mailto:$Email>$Name <img src='../webboard/img/email.gif' border=0 alt='Mail to $Name'></a> \n"; break;
default : echo "\t\tโดยคุณ <a href=\"mail2me.php?wemail=$Email&name=$Name&question=$Question\" target=\"mail2me\">$Name <img src='../webboard/img/email.gif' border=0 alt='Mail to $Name'></a> \n";
}
}
else {
echo "\t\tโดยคุณ $Name \n";
}
echo "\t\t$IP\n";
echo "\t\t[$Date] #$QuestionNo ($i/$NRow)\n";
echo "\t\t</font>\n";
echo "\t</td>\n";

echo "\t<td align=right>\n";
if($Member){
echo "\t\t<a href=\"profile.php?Name=$Name\" target=\"$Name\"><img src=\"img/profile.gif\" border=0 alt=\"$Name's Profile\"></a>\n";
if($URL!="http://") {
echo "\t\t<a href='$URL' target='$URL'><img src=\"img/home.gif\" alt='$WebName' border=0></a>\n";
}
if($ICQ) {
echo "\t\t<img src=\"http://online.mirabilis.com/scripts/onl ... online.gif\" alt='ICQ - $ICQ'>\n";
}
}
echo "\t</td>\n";
echo "\t</tr></table>\n";

echo "\t<table border=0 width=590 align=center>\n";
echo "\t<tr><td>\n";
// ตรวจสอบว่ามีรูปหรือไม่
if($Image) {
echo "\t\t<img src=\"showimage.php?table=ans&No=$QuestionNo\"><br>\n";
}
echo "\t\t<font size=2 face='MS Sans Serif'>$Msg</font>\n";
echo "\t</td></tr>\n";
echo "\t</table>\n";

echo "</td></tr>\n";
echo "</table>\n\n";
echo "<br><hr color=FF1493 width=600><br>\n\n";
if($order=="ASC") $i++; else $i--;

}
?>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22608
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มค่าในคอลัมน์ view เขียนยังไงช่วยด้วยคาบ

Post by mindphp » 12/01/2009 3:48 pm

sql ที่ใช้สั่ง update
UPDATE tb SET colum_view= column_view+1 WHERE column=xxxx
ส่วนจะใส่เข้าไปตรงไหนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเราครับว่าจะสั่งให้มัน เพิ่มค่าเมื่อไร
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

maxgayver
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 12/01/2009 1:38 pm

Re: คำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มค่าในคอลัมน์ view เขียนยังไงช่วยด้วยคาบ

Post by maxgayver » 12/01/2009 5:28 pm

$sql = "UPDATE tb SET colum_view= column_view+1 WHERE column=xxxx";
ผมใส่ไปแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับแต่ไม่ได้ แต่ผมเห็นคำสั่งอื่นในไฟล์ของผมเขียนอย่างนี้ครับ
$sql = "update webboard_data set......................
ผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้ไหมครับ
$sql = "update webboard_data set view=view+1 WHERE..............
ผมต้องการนันคนที่เข้ามาดูคำถามในเว็บบอร์ด และผมมีความรู้ทางนี้น้อยมาก.
จึงขอแบบเจาะจงเลยนะดรับว่าใส่อะไร ตรงไหน ขอขอบคุณมากๆครับ...

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22608
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่ง SQL เพื่อเพิ่มค่าในคอลัมน์ view เขียนยังไงช่วยด้วยคาบ

Post by mindphp » 12/01/2009 5:54 pm

ใช้ได้ครับ ลองดูครับ
แต่ถ้าให้บออกแบบเจาะจงผมก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรคครับ เพราะผมไม่รู้ระบบโดยรวมของคุณ
บอกได้ว่า ถ้าอยากได้ แบบที่ต้องการเราต้องรู้อะไรบ้าง (ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม)
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 21 guests