สอบถามคะ ข้อมูลในฐานมันไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรต้องแก้ยังไงคะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

moomai
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 680
Joined: 07/12/2016 10:54 am

สอบถามคะ ข้อมูลในฐานมันไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรต้องแก้ยังไงคะ

Post by moomai »

สอบถามคะ ข้อมูลในฐานมันไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรต้องแก้ยังไงคะ
2017-04-10_183717.png
2017-04-10_183717.png (26.6 KiB) Viewed 417 times
โค้ดที่ทำค่ะ

Code: Select all

<?php
require_once'conn.php';
include '../header.php';

if(isset($_GET['id'])){
	$sql = "SELECT * FROM $datavat WHERE id = ".$_GET['id'];
	$result = mysql_query($sql); 
	$fetch = mysql_fetch_assoc($result);
}
?>

<link rel="stylesheet" href="css/m.css"> 

<meta charset="UTF-8">
<title>Show_vat</title>

<ol class="breadcrumb">
	<li role="presentation"><a href="#"><i class="glyphicon glyphicon-cog"></i> Tools</a></li> 
	<li role="presentation"><a href="vat.php"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i> Calculation Form</a></li>
	<li role="presentation"><a href="listvat.php"><i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> List Table</a></li> 
	<li role="presentation" class="active"><a href=""><i class="glyphicon glyphicon-share"></i> View</a></li> 
</ol>

<div class="container-fluid">
<div class="row">
	<div class="col-md-12 well well-lg" align="center">
		<h2>โปรแกรมคำนวณราคาก่อนบวก vat 7%</h2> <br>       
		<div class="row well well-lg">
			<div class="col-md-6">
				<div class="input-group">
					<span class="input-group-addon alert-info" id="basic-addon1">ชื่อผู้ใช้งาน</span>
					<input type="text" required name="name" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="กรุณาใส่ชื่อ" value="<?php echo (isset($fetch['name'])) ? $fetch['name'] : ''; ?>" >
				</div>
			</div>
			<div class="col-md-6">
				<div class="input-group"><span class="input-group-addon alert-info" id="basic-addon1">จำนวนเงิน</span>
					<input type="number" required name="price" class="form-control text-right" autocomplete="off" placeholder="0.00" value="<?php $edit = (isset($fetch['price'])) ? $fetch['price'] : ''; echo "$edit"; ?>" <?php echo (isset($fetch['price'])) ? : ''; ?>"> 
					<span class="input-group-addon alert-info">บาท </span>
				</div>
			</div>						
		</div>

		<input type="submit" name="submit" class="btn btn-success" value="คำนวณ" > 
		<input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" onclick="window.location='showvat.php';">

	</div>
</div>	<div class="row">
		<div class="col-md-12 well well-lg">
			<table id="table-listtax" class="table table-striped">				
				<tbody>
					<tr class="active">
						<td width="50%">
							<p><b>ลำดับ</b></p>							
						</td>
						<td>
							<?php echo $fetch['id']; ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="warning">
						<td>
							<p><b>ชื่อผู้ใช้งาน</b></p>						
						</td>
						<td>
							<?php echo $fetch['name']; ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="active">						
						<td>
							<p><b>จำนวนเงิน</b></p>							
						</td>
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['price'], 2)." บาท"; ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="warning">
						<td>
							<p><b>จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%</b></p>								
						</td>												
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['vat'],2)." บาท"; ?>
						</td>
					</tr>					
					<tr class="active">
						<td>
							<p><b>จำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษี vat 7% </b></p>							
						</td>
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['money'], 2)." บาท"; ?>
						</td>								
					</tr>
					<tr class="warning">
						<td>
							<p><b>เวลาที่ใช้งาน</b></p>
						</td>
						<td>
							<?php 
							date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
							echo (date("Y-m-d / H:i:s",$fetch['time'])); ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="active">
						<td>
							<p><b>หมายเลข IP Address</b></p>							
						</td>					
						<td>
							<?php echo $fetch['ip_address']; ?>
						</td>
					</tr>					
				</tbody>
			</table>
		</div>
	</div><div class="row">
	<div class="col-md-12 well well-lg" align="center">
		<h3 align="center">ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด</h3>
		<table class="table table-striped">
			<thead class="bg-primary" align="center">
				<tr>
					<th>
						<p align="center">ลำดับ</p>
					</th>
					<th>
						<p align="center">ชื่อผู้ใช้งาน</p>
					</th>
					<th>
						<p align="center">จำนวนเงิน</p>
					</th>
					<th>
						<p align="center">ภาษีมูลค่าเพิ่ม <br>Vat 7 %</p>
					</th>
					<th>
						<p align="center">จำนวนเงิน<br>ก่อนบวกภาษี</p>
					</th>
					<th>
						<p align="center">เวลาเข้าใช้งาน</p>
					</th>
					<th>
						<p align="center">หมายเลข<br>IP Address</p>
					</th>            
					<th>
						<p align="center">แสดงข้อมูล</p>
					</th>
				</tr>
			</thead>
			<?php 
			while ($fetch = mysql_fetch_assoc($result)) {
				?>
				<tbody>
					<tr align="center">
						<td>
							<?php echo $fetch['id']; ?>
						</td>            
						<td>
							<?php echo $fetch['name']; ?>
						</td>
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['price'],2); ?>
						</td>
						<td>
							<?php echo $fetch['vat']; ?>
						</td>
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['money'],2); ?>
						</td>            
						<td>
							<?php 
							date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
							echo (date("Y-m-d / H:i:s",$fetch['time'])); ?>
						</td>
						<td>
							<?php echo $fetch['ip_address']; ?>
						</td>
						<td>
							<a href="showvat.php?id=<?php echo $fetch['id']; ?>">
								<button type="button" class="btn btn-primary">
									<i class="glyphicon glyphicon-new-window"></i>
								</button>
							</a>
						</td>
					</tr>          
				</tbody>
				<?php
			}
			?>
		</table>
		<input type="button" class="btn btn-primary" onclick="window.location='listvat.php';" value="ดูข้อมูลเพิ่มเติม">
	</div>
</div>
</div>
<?php include '../footer.php';?>
The truth is not as elegant as the idea.
moomai
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 680
Joined: 07/12/2016 10:54 am

Re: สอบถามคะ ข้อมูลในฐานมันไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรต้องแก้ยังไงคะ

Post by moomai »

ได้แล้วค่ะ
คือใส่

Code: Select all

$sql = "SELECT * FROM $datatax ORDER BY id desc Limit 10";
	$result = mysql_query($sql);
ก่อนหน้าตารางเเพื่อให้มันเรียกข้อมูลทั้งหมดจากตารางขึ้นมาโชว์
The truth is not as elegant as the idea.
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 9 guests