สอบถามค่ะ ต้องการแสดงข้อมูลเป็นไอดีใหม่เมื่อมีการแก้ไขต้องทำยังไงคะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

moomai
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 680
Joined: 07/12/2016 10:54 am

สอบถามค่ะ ต้องการแสดงข้อมูลเป็นไอดีใหม่เมื่อมีการแก้ไขต้องทำยังไงคะ

Post by moomai »

สอบถามค่ะ ต้องการแสดงข้อมูลเป็นไอดีใหม่เมื่อมีการแก้ไขต้องทำยังไงคะ
คือ การแสดงรายละเอียดข้อมูลดึงมาจาดไอดี แต่ต้องการเมื่อเราทำการแก้ไขแล้วให้แสดงรายละเอียดจากไอดีล่าสุดที่ทำการแก้ไข ต้องทำยังไงคะ (เมื่อแก้ไขแล้วกด คำนวณ โปรแกรมจะบันทักข้อมูลเป็นไอดีใหม่)

โค้ดที่ใช้

Code: Select all

<?php
require_once'conn.php';
include '../header.php';

if(isset($_GET['id'])){
	$sql = "SELECT * FROM $datavat WHERE id = ".$_GET['id'];
	$result = mysql_query($sql); 
	$fetch = mysql_fetch_assoc($result);
}
?>

<link rel="stylesheet" href="css/m.css"> 

<meta charset="UTF-8">
<title>Show_vat</title>

<ol class="breadcrumb">
	<li role="presentation"><a href="#"><i class="glyphicon glyphicon-cog"></i> Tools</a></li> 
	<li role="presentation"><a href="vat.php"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i> Calculation Form</a></li>
	<li role="presentation"><a href="listvat.php"><i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> List Table</a></li> 
	<li role="presentation" class="active"><a href=""><i class="glyphicon glyphicon-share"></i> View</a></li> 
</ol>

<form method="post" action="#" name="form">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
	<div class="col-md-12 well well-lg" align="center">
		<h2>โปรแกรมคำนวณราคาก่อนบวก vat 7%</h2> <br>       
		<div class="row well well-lg">
			<div class="col-md-6">
				<div class="input-group">
					<span class="input-group-addon alert-info" id="basic-addon1">ชื่อผู้ใช้งาน</span>
					<input type="text" required name="name" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="กรุณาใส่ชื่อ" value="<?php echo (isset($fetch['name'])) ? $fetch['name'] : ''; ?>" >
				</div>
			</div>
			<div class="col-md-6">
				<div class="input-group"><span class="input-group-addon alert-info" id="basic-addon1">จำนวนเงิน</span>
					<input type="number" required name="price" class="form-control text-right" autocomplete="off" placeholder="0.00" value="<?php echo (isset($fetch['price'])) ? $fetch['price'] : ''; ?>"> 
					<span class="input-group-addon alert-info">บาท </span>
				</div>
			</div>						
		</div>

		<input type="submit" name="submit" class="btn btn-success" value="คำนวณ" onclick="window.location='showvat.php';"> 
		<input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" onclick="window.location='showvat.php';">

	</div>
</div>

<?php
		if (isset($_GET['id'])) {
			echo '<input type = "hidden" name = "id" value = "'.$_GET['id'].'" />';
		}
		if (isset($_POST['submit'])){
			$username=$_POST['name'];
			$money=0;
			$money=$_POST['price']; 
			$sum=100;
			$sum1=107;
			$num=$money*$sum/$sum1;
			$vat=$money-$num;
			date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
			$datetime = time();
			$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; 
		$sql = "INSERT INTO $datavat (name,time,ip_address,price,vat,money)"."VALUES ('$username','$datetime','$ip','$money','$vat','$num')";
			// echo $sql;
			// exit();
			mysql_query($sql) or die('*** ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ***');
		}
?>

	<div class="row">
		<div class="col-md-12 well well-lg">
			<table id="table-listtax" class="table table-striped">				
				<tbody>
					<tr class="active">
						<td width="50%">
							<p><b>ลำดับ</b></p>							
						</td>
						<td>
							<?php echo $fetch['id']; ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="warning">
						<td>
							<p><b>ชื่อผู้ใช้งาน</b></p>						
						</td>
						<td>
							<?php 
							
							//echo $_REQUEST['name']."<br/> pr - ".$_REQUEST['price']."<br/>";
							
							echo $fetch['name']; 

							?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="active">						
						<td>
							<p><b>จำนวนเงิน</b></p>							
						</td>
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['price'], 2)." บาท"; ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="warning">
						<td>
							<p><b>จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%</b></p>								
						</td>												
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['vat'],2)." บาท"; ?>
						</td>
					</tr>					
					<tr class="active">
						<td>
							<p><b>จำนวนเงินที่ยังไม่รวมภาษี vat 7% </b></p>							
						</td>
						<td>
							<?php echo number_format($fetch['money'], 2)." บาท"; ?>
						</td>								
					</tr>
					<tr class="warning">
						<td>
							<p><b>เวลาที่ใช้งาน</b></p>
						</td>
						<td>
							<?php 
							date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
							echo (date("Y-m-d / H:i:s",$fetch['time'])); ?>
						</td>
					</tr>
					<tr class="active">
						<td>
							<p><b>หมายเลข IP Address</b></p>							
						</td>					
						<td>
							<?php echo $fetch['ip_address']; ?>
						</td>
					</tr>					
				</tbody>
			</table>
		</div>
	</div>
</form>

</div>

The truth is not as elegant as the idea.
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests