รบกวนดู code formmail ให้ทีครับต้องการที่จะเช็คการกรอกข้อมูล

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zeroflag
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 24/01/2009 2:39 pm

รบกวนดู code formmail ให้ทีครับต้องการที่จะเช็คการกรอกข้อมูล

Post by zeroflag » 24/01/2009 3:10 pm

รบกวนดู code formmail ให้ทีครับต้องการที่จะเช็คการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

contact.php
<?php
if ( isset($_POST) ) {
foreach ( $_POST as $a => $b ) {
${$a} = $b;
}
}
<?php


if(strstr($email,"\n")){
die("Message could not be send, because it's probably spam.");
}else{
$to = "PM.com";
$subject = "Confirm Payment ***.com";

$extra = "From: $email";
$mess = "\n\nName: ".$name." \n\nEmail: ".$email." \n\nBank: ".$bank." \n\nTransfer(Bath) : ".$money." \n\nDD/MM/YYYY : ".$date."\t ".$month." \t".$year." \n\nTime:".$time." \n\nMessage: ".$message."";

mail ($to, $subject, $mess, $extra);
include "thankyou.html";
}
?>
contact.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>ยืนยันการโอนเงิน</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: "MS Sans Serif"}
-->
</style>
</head>

<body><form name="form1" method="post" action="contact.php">
<table width="384" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="382">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><p><span class="style1">ชื่อ-นามสกุล</span> :<br>
<input name="name" type="text" id="name" size="45">

</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style1">E-MAIL ที่ใช้ติดต่อ</span> :<br>
<input name="email" type="text" id="email" size="45">
<br /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style1"><br />
โอนเข้าบัญชีธนาคาร </span>:<br>
<label>
<select name="bank" id="bank">
<option value="ไทยพาณิชย์">ไทยพาณิชย์</option>
<option value="กรุงเทพ">กรุงเทพ</option>
</select>
</label>
<br /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style1"><br />
จำนวนเงินที่โอน (แนะนำให้โอนเป็นเศษ เช่น 500.50 ) :<br />
<input name="money" type="text" id="money" size="45" />
<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style1"><br />
วัน / เดือน / ปี ที่โอนเงิน<br />
วันที่
<label>
<select name="date" id="date">
<option value="1" selected="selected">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
</select>
&nbsp; </label>
เดือน
<label>
<select name="month" id="month">
<option value="มกราคม" selected="selected">มกราคม</option>
<option value="กุมภาพันธ์">กุมภาพันธ์</option>
<option value="มีนาคม">มีนาคม</option>
<option value="เมษายน">เมษายน</option>
<option value="พฤษภาคม">พฤษภาคม</option>
<option value="มิถุนายน">มิถุนายน</option>
<option value="กรกฎาคม">กรกฎาคม</option>
<option value="สิงหาคม">สิงหาคม</option>
<option value="กันยายน">กันยายน</option>
<option value="ตุลาคม">ตุลาคม</option>
<option value="พฤศจิกายน">พฤศจิกายน</option>
<option value="ธันวาคม">ธันวาคม</option>
</select>
</label>
&nbsp;&nbsp;ปี
<label>
<select name="year" id="year">
<option value="2009">2009</option>
</select>
</label>
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style1"><br />
เวลาที่โอนเงิน :<br />
<label>
<input type="text" name="time" id="time" />
</label>
<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style1"><br />
ข้อความที่อยากฝากถึง </span>: <br>
<textarea name="message" cols="46" rows="5" id="message"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="center"><span class="style9">
<br>
<input name="send" type="submit" id="send" value="Send">
</span><br />
</div></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
เปิดเว็บศึกษามารู้ว่าต้องใส่ code ตามนี้เพื่อให้เช็คค่าในแต่ละ field ไม่ให้ใส่ว่างๆแต่ไม่รู้จะใส่ตรงไหนยังไงครับ (ตรง $date ,$month ,$year เป็น radio button อยู่แล้วเลยไม่ได้กำหนดให้เช็คครับ)
if($name=="" || $email=="" || $bank=="" || $money=="" || $time=="" )
{

echo”<center>ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน<br>”;
echo”<a href=javascript:history.back();>back</a></center>”;
exit();

}else{ echo “ได้รับข้อมูลของคุณ $name เรียบร้อยแล้วครับ”; }

?>

ยังไงรบกวนให้คำแนะนำทีนะครับ ขอบคุณมากๆครับ


Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 12 guests