อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

belljung
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 03/02/2009 6:53 pm

อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

Post by belljung » 03/02/2009 7:01 pm

อยากทราบวิธีทำให้มันแสดงค่าของเนื้อที่ที่เราได้ทำการแบ่ง quota เอาไว้ครับ เช่น
เราแบ่งไว้ 80 GB ให้มันแสดงสถานะดังนี้

เนื้อที่ 80 GB ใช้ไปแล้ว 50 GB(สมมุติตัวเลข) เหลือ 30 GB ทำไงครับ

เพราะผมทำแบบ quota ไม่ได้อ่า มันเห็นทั้งลูกเลยครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22526
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

Post by mindphp » 03/02/2009 7:22 pm

ที่ใช้ ไปแล้ว เราต้องเช็คขนาดไฟล์ ทั้งหมด แล้ว เอาค่ามารวมกัน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

belljung
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 03/02/2009 6:53 pm

Re: อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

Post by belljung » 04/02/2009 10:46 am

<link href="styledisksp.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<body leftmargin="0" topmargin="0">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620" />

<SCRIPT LANGUAGE="javascript"><!--
function rp(time)
{
var i=time*1000
location.reload(); // reloads the page automatically
setTimeout("rp(time)",i);
// runs the function again after specified time
}
//--></SCRIPT>
</head>

<?
// ใส่ค่าตรงนี้ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$folder="E:/qt0401";
$date_end1="2/16/2009"; // วันหมดอายุ (เดือน วัน ปี )
$price = "350 บาท"; // ค่าบริการ
// :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


$today=date("n/j/Y");
$totalspace = disk_total_space($folder);
$freespace = disk_free_space($folder);
$usedspace = disk_total_space($folder) - disk_free_space($folder);
$freespace2= ($totalspace-$freespace);
$date_end2 = explode("/", $date_end1);

$month=array("0","ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค.");


function showsize($size)
{
switch (true)
{
case ($size > 1000000000000):
$size /= 1000000000000;
$suffix = 'TB';
break;
case ($size > 1073741824):
$size = $size/1073741824;
$suffix = 'GB';
break;
case ($size > 1048576):
$size = $size/1048576;
$suffix = 'MB';
break;
case ($size > 1024):
$size = $size/1024;
$suffix = 'KB';
break;
default:
$suffix = 'B';
}
return round($size, 2)."&nbsp;".$suffix;
}


function dateDiff($dformat, $endDate, $beginDate)
{
$date_parts1=explode($dformat, $beginDate);
$date_parts2=explode($dformat, $endDate);
$start_date=gregoriantojd($date_parts1[0], $date_parts1[1], $date_parts1[2]);
$end_date=gregoriantojd($date_parts2[0], $date_parts2[1], $date_parts2[2]);
return $end_date - $start_date;
}
?>

<table width="90%" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>
<td width="150" rowspan="2" align="left"><img src="logo.png" width="150" height="32" /></td>
<td width="21" rowspan="2" align="center"><button type="submit" onClick="javascript:rp(5);" style="width:32px;height:32px; border:0; padding:0px; margin:0px; background:url(reload.png) no-repeat; cursor:pointer;" /></button></td>
<td width="150"><font color="#1C61D3">พื้นที่ทั้งหมด</font> :<? echo showsize($totalspace); ?></td>
<td width="50" rowspan="2" align="center" valign="middle"><img src="time.png" width="32" height="32" /></td>
<td width="150"><font color="#1C61D3">ค่าบริการ</font> : <? echo $price; ?></font></td>
<td width="43" rowspan="2" align="center" valign="middle"><img src="phone.png" width="32" height="32" /></td>
<td width="200"><font color="#1C61D3">ติดต่อผู้ให้บริการ : </font>โทร. 08-5919-3398</td>
</tr>
<tr>
<td width="150"><font color="#1C61D3" >ใช้ไป</font> : <? echo showsize($usedspace); ?> : <font color="#1C61D3" >เหลือ</font> : <? echo showsize($freespace); ?><? echo showsize($freespace2) ?></td>
<td width="200"><font color="#1C61D3" >หมดอายุ</font> : <? echo " " , $date_end2[1] , " " , $month[$date_end2[0]] , " " , $date_end2[2]+543; ?> <font color="#FF0000" >(<? echo dateDiff("/", $date_end1, $today); ?> วัน)</font></td>


<td width="240"><font color="#1C61D3">PM & EMAIL : </font> <a href="mailto:Captain_PM.com">Captain_PM.com</a></td>
</tr>
</table>
</body>

ลองดูให้หน่อยครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22526
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

Post by mindphp » 04/02/2009 12:16 pm

ต้องเขียน function เพื่อ รวมพื้นที่ ที่ใช้
ไปใน folder ที่ต้องการ แล้ว นับมาหักลบกับ ค่าที่มีอยู่ครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

belljung
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 03/02/2009 6:53 pm

Re: อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

Post by belljung » 05/02/2009 9:29 pm

ลอง sample ก่อนได้ไหมครับ พอดีนึกไม่ออก

phpmania
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 05/02/2009 11:19 pm

Re: อยากได้ script การเช็คเนื้อที่แบบการกำหนด quota

Post by phpmania » 05/02/2009 11:26 pm

คุณก็หา ว่าใน folder นั้นเก็บไฟล์ รวมแล้วขนาดเท่าไร แล้วเอามาลบออกจากทั้งหมด
ก็จบ

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests