Page 1 of 1

คิดไม่ออกคับ..

Posted: 06/02/2009 3:17 pm
by artscaat
ระบบสั่งซื้ออ่ะคับ...มันจะมีให้เพิ่มสินค้าเข้าไปพอเวลาเราเพิ่มสินค้าเข้า ไปแล้วแล้วจะให้ list/menu ตัดรายการสินค้าที่เลือกไปอ่ะคับจะใช้คำสั่ง SQL ออกมายังไงคับ