Page 1 of 1

php มี function ไหนหรือป่าวที่ตัดข้อมูลที่ซ้ำออก...

Posted: 11/02/2009 10:51 am
by shinemind
php มี function ไหนหรือป่าวครับ ที่ตัดข้อมูลที่ซ้ำออก...อย่างเช่นผมสุ่มตัวเลข 10 ตัวจาก 10 หลัก ออกมาแล้วจะมีตัวที่ซ้ำกันอยู่ แต่อยากได้เฉพาะข้อมูลเดียว ตัวอย่าง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ---> สุ่มออกมาได้ 2 2 8 6 8 4 3 5 7 8 สิ่งทีต้องการคือ มันสุ่มได้เลขอะไรบ้าง เช่น 2 3 4 5 6 7 8 คือตัดตัวที่ซ้ำกันออกไป เอาแค่ค่าเดียว ไม่ทราบว่าใช้ฟังค์ชั่นอะไรครับ โปรดช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ..

Re: php มี function ไหนหรือป่าวที่ตัดข้อมูลที่ซ้ำออก...

Posted: 11/02/2009 11:30 am
by mindphp
สุ่มค่าที่ออกมาใส่ตัวแปล array แล้วใช้ function array_unique() ช่วย

Re: php มี function ไหนหรือป่าวที่ตัดข้อมูลที่ซ้ำออก...

Posted: 12/05/2009 7:29 pm
by shinemind
ขอบพระคุณมากเลยครับ ใช้ได้ดีเลยคับ function นี้