Page 1 of 1

font ในการค้นหา

Posted: 06/03/2009 3:50 pm
by qwerty2528
คือ หน้าเว็บและดาตาเบสผมใช้ UTF-8 ผมได้สร้างฟอร์มค้นหาขึ้นมา มันค้นหาไม่เจอครับ แต่ถ้าใช้ Tis-620 มันค้นหาเจอแต่ข้อความ ข้อมูลต่างๆ มันจะแสดงผลเพี้ยนครับ แกอย่างไรดี

Re: font ในการค้นหา

Posted: 06/03/2009 4:57 pm
by mindphp
คำถามมีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมครับ

Re: font ในการค้นหา

Posted: 06/03/2009 5:41 pm
by qwerty2528
ขอถามใหม่ละกันครับ ถ้าจะกำหนดให้ user กรอกข้อความในช่องค้นหาอย่างน้อย 3-5 ตัวอักษรขึ้นไปเขียนสคริปอย่างไรครับ [PHP]

Re: font ในการค้นหา

Posted: 06/03/2009 11:14 pm
by mindphp
php ไปบังคับ ผู้ใช้ไม่ได้ครับ
ถ้าจะบังคับ ผู้ใช้ให้กรอก ต้องทำที่ html+javascript
แต่ถ้าต้องการเช็คค่าที่ผู้ใช้กรอกมาจาก form นับจำนวนตัวอักษรที่กรอกมาก็
https://www.mindphp.com/modules.php?name ... ent&tid=11
https://www.mindphp.com/modules.php?name ... trlen.html