Page 1 of 1

ผมจะจ้างงานอะครับไม่ทราบว่ายังไงครับ

Posted: 23/03/2009 11:13 pm
by worrawooth
........ บอกรายละเอียดที่ส่ง รายละเอียดไปให้แล้ว

Re: ผมจะจ้างงานอะครับไม่ทราบว่ายังไงครับ

Posted: 24/03/2009 11:37 am
by mindphp
ขอ อภัยไม่รับงาน โปรเจ็คนักศึกษาครับ