สอบถาม PATH URL PHP 2 ภาษา ดึงค่ามาจากฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

สอบถาม PATH URL PHP 2 ภาษา ดึงค่ามาจากฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ

Post by pprn »

ต้องการทำหน้าเว็บ 2 ภาษา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ถ้ากำหนด Link ของปุ่มเปลี่ยนภาษา ดังนี้
ภาษาไทย => http://localhost/..../index.php?lang=th
ภาษาอังกฤษ => http://localhost/..../index.php?lang=en

โดยขั้นโค้ดมีดังนี้ค่ะ

1. ไฟล์ conn.php อยู่ภายในไฟล์ Joomla ในเครื่องค่ะ ภายในไฟล์จะเช็คค่า GET ที่ส่งมา และเก็บไว้ที่ตัวแปร ก่อนจะนำไปใช้เลือกข้อความตามภาษาที่กำหนด ดังนี้ค่ะ

Code: Select all

<?php
require_once '../../configuration.php';

$joomla3 = new JConfig();
$host = $joomla3->host;             // localhost
$username = $joomla3->user;
$password = $joomla3->password;
$db = $joomla3->db;

$data_rate = 'tools_rate';

$con = mysqli_connect($host,$username,$password,$db);
mysqli_query($con,'set names utf8');
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()) {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// ส่วน 2 ภาษา

$lang = isset($_GET['lang']) ? $_GET['lang'] : 'th' ;

  $trans_here = array('th' => 'คุณอยู่ที่ : ', 'en' => 'You are here : '); 
  $here_trans = $trans_here[$lang];


  $trans_pv = array('th' => 'จำนวนเงินในปัจจุบัน (PV)', 'en' => 'Present Value or PV'); 
  $pv_trans = $trans_pv[$lang];


  $trans_information = array('th' => 'ข้อมูลผู้ใช้', 'en' => 'Information'); 
  $information_trans = $trans_information[$lang];
  
 
  $trans_view = array('th' => 'ดูข้อมูลเพิ่มเติม', 'en' => 'View'); 
  $view_trans = $trans_view[$lang];

?>
2. ไฟล์ index.php ที่ต้องการแปล 2 ภาษา

Code: Select all

<?php
  require_once "conn.php";
  
  ?>
<form method="post" action="" name="from">
  <span class="input-group-addon alert-info" id="basic-addon1"><?php echo $pv_trans ?></span>    <!--ระบุหรือไม่ก็ได้-->
  <input type="number" required step="0.01" id="fv" name="pv" autocomplete="off" placeholder="0.00" value=""> 
  <button class="btn btn-success" type="submit" id="r1" name="submit" >Calculate</button>
  <br/>                
  <?php 
   if (isset($_POST['submit'])) {                   
     $pv = $_POST['pv'];
            
   	?>
  <h3><?php echo $information_trans?></h3>       <!--Information-->
  <?php echo $pv_trans ?>               <!--PV-->
  <?php echo $pv ; ?>
  <?php
   $sql = "INSERT INTO $data_rate (present_money)" . "VALUES ('$pv')";
   
   mysqli_query($con, $sql) or die('*** ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ***');
   
   }
   ?>
  <div>
  </div>
  <br/>
  <table>
   <thead>
     <tr>
      <th>
        <p class="text-center">ID</p>
      </th>
      <th>
        <p class="text-center">PV</p>
      </th>
      <th>
        <p class="text-center"><?php echo $view_trans?></p>
      </th>
     </tr>
   </thead>
  </table>
  <?php
   $sql = "SELECT * FROM $data_rate ORDER BY id desc Limit 10";
   $result = mysqli_query($con, $sql);
   while ($fetch = mysqli_fetch_assoc($result)) {
   ?>
  <table>
   <tbody>
     <tr>
      <td class="text-center">
        <?php echo $fetch['id']; ?>
      </td>
      <td class="text-right">
        <?php echo number_format($fetch['present_money'],2); ?>
      </td>
      <td class="text-center">
        <a href="showrate.php?id=<?php echo $fetch['id']; ?>">                
        <i>View</i>
        </a>
      </td>
   </tbody>
  </table>
  </tr>
  <?php
   }
   ?>
  </table>
</form>
ผลลัพธ์ไฟล์ index.php ภาษาไทย
 • th1.JPG
  th1.JPG (53.84 KiB) Viewed 1620 times
 • - เมื่อกดปุ่ม Calculate และกรอกข้อมูลในช่องว่างแล้วจะแสดงผลลัพธ์ออกมา ในตัวอย่างจะแสดง จำนวนเงินในปัจจุบัน (PV) 5
 • th2.JPG
  th2.JPG (61.79 KiB) Viewed 1620 times
ผลลัพธ์ไฟล์ index.php ภาษาอังกฤษ
 • en1.JPG
  en1.JPG (49.66 KiB) Viewed 1619 times
 • - เมื่อกดปุ่ม Calculate และกรอกข้อมูลในช่องว่างแล้วจะแสดงผลลัพธ์ออกมา ในตัวอย่างจะแสดง Present Value or PV 9
 • en2.JPG
  en2.JPG (55.61 KiB) Viewed 1619 times
3.ไฟล์ showrate.php คือ ไฟล์ที่ต้องการแสดงค่าที่ดึงมาจากฐานข้อมูล จะแสดงค่าที่ fetch มาจาก database เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม view จากหน้า index.php

Code: Select all

<?php
  ob_start();
  require_once'conn.php';
  ?>
<?php
  if (isset($_GET['id'])) {
  $sql = "SELECT * FROM $data_rate WHERE id = " . $_GET['id'];
  $result = mysqli_query($con, $sql);
  $fetch = mysqli_fetch_assoc($result);				//on line 9
  }
  ?>
<?php
  $datamoney = (isset($fetch['present_money'])) ? $fetch['present_money'] : '';
  ?>
<form method="post" action="" name="from">
  <span class="input-group-addon alert-info" id="basic-addon1"><?php echo $pv_trans ?></span>    <!--ระบุหรือไม่ก็ได้-->
  <input type="number" required step="0.01" id="fv" name="pv" autocomplete="off" placeholder="0.00" value="<?php echo $datamoney ?>"> 
  <button class="btn btn-success" type="submit" id="r1" name="submit" >Calculate</button>            
  <?php 
   if (isset($_GET['id'])) {
   	echo '<input type = "hidden" name = "id" value = "' . $_GET['id'] . '" />';
   }
   if (isset($_POST['submit'])) {
     	$pv= $_POST['pv'];
   
   $sql = "INSERT INTO $data_rate (present_money)" . "VALUES ('$pv')";
   
   mysqli_query($con, $sql) or die('*** ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ***');
   
    $last_id = mysqli_insert_id($con);
    header("location: ../rate/showrate.php?id=$last_id");
    exit(0);
   
   } ?>
  
  <h3><?php echo $information_trans?></h3>       <!--Information-->
  ID: <?php echo $fetch['id']; ?><br>         <!--PV-->
  <?php echo $pv_trans . $fetch['present_money']; ?>

</form>
<div class="col-md-13 table-responsive" class="text-center">
  <table>
   <thead>
     <tr>
      <th>
        <p class="text-center">ID</p>
      </th>
      <th>
        <p class="text-center">PV</p>
      </th>
      <th>
        <p class="text-center"><?php echo $view_trans?></p>
      </th>
     </tr>
   </thead>
   <?php
     $sql = "SELECT * FROM $data_rate ORDER BY id desc Limit 10";
     $result = mysqli_query($con, $sql);
     while ($fetch = mysqli_fetch_assoc($result)) {
       ?>
   <tr>
     <td class="text-center">
      <?php echo $fetch['id']; ?>
     </td>
     <td class="text-right">
      <?php echo number_format($fetch['present_money'],2); ?>
     </td>
     <td class="text-center">
      <a href="showrate.php?id=<?php echo $fetch['id']; ?>">                
      <i>View</i>
      </a>
     </td>
   </tr>
   <?php
     }
     ?>
  </table>
</div>
<?php include '../footer.php';?>
ผลลัพธ์ไฟล์ showrate.php ภาษาไทย
 • th3.JPG
  th3.JPG (66.46 KiB) Viewed 1619 times
ปัญหา
แต่เมื่อเรียกใช้ showrate.php จากหน้า index.php?lang=en ผลลัพธ์ที่ได้เป็นหน้า showrate.php ภาษาไทยและเมื่อพิมพ์ url showrate.php?id=133?lang=en ดังภาพจะขึ้น Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in .... showrate.php on line 9 ดังภาพ
 • en3.JPG

ซึ่งบรรทัดที่ 9 ของ showrate.php คือ

Code: Select all

<?php
  if (isset($_GET['id'])) {
  $sql = "SELECT * FROM $data_rate WHERE id = " . $_GET['id'];
  $result = mysqli_query($con, $sql);
  $fetch = mysqli_fetch_assoc($result);				//on line 9
  }
  ?>
สอบถามว่ามี code ตรงไหนในส่วนของหน้า showrate ที่ดึงค่าจาก database มาผิดในส่วนไหนคะ
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26678
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถาม PATH URL PHP 2 ภาษา ดึงค่ามาจากฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ

Post by thatsawan »

ส่ง Get 1 ตัวขึ้นไป จะใช้ & ช่วย

Code: Select all

showrate.php?id=133&lang=en

ตัวอย่าง
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=50055

Code: Select all

viewtopic.php?f=6&t=50055
User avatar
pprn
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 565
Joined: 02/07/2018 10:45 am

Re: สอบถาม PATH URL PHP 2 ภาษา ดึงค่ามาจากฐานข้อมูลไม่ได้ค่ะ

Post by pprn »

thatsawan wrote:ส่ง Get 1 ตัวขึ้นไป จะใช้ & ช่วย

Code: Select all

showrate.php?id=133&lang=en

ตัวอย่าง
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=50055

Code: Select all

viewtopic.php?f=6&t=50055

ได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ :gfb:
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 19 guests