อยากทราบวิธีการแก้ไข้ javascript ให้ทำการแสดงปุ่ม แสดงความคิดเห็นย่อยย้ายตำแหน่งมาด้านล่างหลักจากการกดครั้งแรก

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2813
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบวิธีการแก้ไข้ javascript ให้ทำการแสดงปุ่ม แสดงความคิดเห็นย่อยย้ายตำแหน่งมาด้านล่างหลักจากการกดครั้งแรก

Postby Ittichai_chupol » 20/04/2019 1:32 pm

ผมอยากทราบจะมีวิธีการอย่างไรในการทำให้ เมื่อกดปุ่มแสดงความคิดเห็นแล้วจะมีการย้ายตำแหน่งการแสดงผลมาไว้ด้านล่าง ความคิดเห็นย่อย ซึ่งในตอนนี้ที่ผมทำนั้น มีการแสดงอยู่ด้านบนตลอดเลยครับ

ภาพประกอบครับ

20_03.png
20_03.png (49.27 KiB) Viewed 1463 timescode javascript ที่ใช่

Code: Select all

 $('.show-sub-somment').click(function () {
        alert("hello");
        $(this).closest('.post.has-profile,.box-sub-comment-old');
        var post_id = $(this).attr('data-post-id');
        var url = $(this).attr('data-url');
        var start = $(this).attr('data-start');
        var arr = url.split('/');
        arr[arr.length - 1] = start;
        var sum = $(this).attr('data-sum');
        var sub = new XMLHttpRequest();
        var t = this;
        console.log(arr.join('/'));
        var res = sum - 5;
        $(this).attr('data-sum', res);
        $(this).attr('data-start', Number(start) + 1);
        $.get(arr.join('/'), function (result) {
            console.log(sum);
            $("#txtHint" + post_id).append(result);
            $(t).html('แสดงความคิดเห็นย่อย(' + res + ')');
            if (sum < 5) {
                $(t).closest('.show-sub-comment-btn').hide();
            }
        });
User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2813
Joined: 19/09/2018 10:33 am

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ javascript ให้ทำการแสดงปุ่ม แสดงความคิดเห็นย่อยย้ายตำแหน่งมาด้านล่างหลักจากการกดครั้งแรก

Postby Ittichai_chupol » 20/04/2019 3:29 pm

อันนี้คื่อส่วนที่ใช่แสดงปุ่ม

Code: Select all


        <div id="txtHint{postrow.POST_ID}">
            <div align="center"  class="show-sub-comment-btn">
                <!-- IF postrow.SUM > 0 -->
                <div class="navbar" role="navigation">
                    <div class="inner">
                        <button   type="button" value="ALFKI" name="customers" data-del="{postrow.DELETE_SUB}" data-url="{postrow.SUB_SHOW}" data-post-id="{postrow.POST_ID}"   data-sum="{postrow.SUM}" data-start="0"  class="show-sub-somment" >{L_PRESEN_SUB}({postrow.SUM})</button>
                        <br>

                    </div>   
                </div>     
                <!-- ENDIF -->
            </div>   
        </div>   
อันนี้ส่วนที่แสดงเนื่อหน้า


Code: Select all


<!-- BEGIN block -->

<div class="box-sub-comment-old" id="s{block.SUB_ID}" data-id="p{block.POST_ID}">
    <div class="post has-profile2">
        <div class="box-sub-comt-inner">  <dl class="postprofile" id="profile3">
                <dt class="has-profile-rank no-avatar">
                    <div class="avatar-container">
                    </div>
                    <h3   class="first">
                    </h3>     
                    <!-- IF USER_GROUP_ADMIN == "admin" -->
                    <!-- IF block.USER_POST  == 1 -->
                    <a  href="{block.USER_LINK}" style="" class="username-coloured"><font color="{block.USER_COLOR}">{block.REAL_USER_NAME}</font></a>   
                    <!-- ENDIF -->
                    <!-- ENDIF -->


                    <!-- IF USER_GROUP_ADMIN == "admin" -->
                    <!-- IF block.USER_POST  != 1 -->
                    <a  href="{block.USER_LINK}" style="" class="username-coloured"><font color="{block.USER_COLOR}">{block.USER_NAME}</font></a>   
                    <!-- ENDIF -->
                    <!-- ENDIF -->

                    <!-- IF USER_GROUP_ADMIN != "admin" -->
                    <!-- IF block.USER_POST  == 1 -->
                    {block.USER_NAME}
                    <!-- ENDIF -->
                    <!-- ENDIF -->

                    <!-- IF USER_GROUP_ADMIN != "admin" -->
                    <!-- IF block.USER_POST  != 1 -->
                    <a  href="{block.USER_LINK}" style="" class="username-coloured"><font color="{block.USER_COLOR}">{block.USER_NAME}</font></a>   
                    <!-- ENDIF -->
                    <!-- ENDIF -->

                </dt>
                <dd class="profile-joined"><strong>{L_REG_SUB}</strong> {block.POST_TIME}</dd>      
                <dd class="profile-contact">
                    <strong>ติดต่อ:</strong>
                    <div class="dropdown-container dropdown-left">
                        <a href="" class="dropdown-trigger dropdown-toggle" title="ติดต่อ{block.USER_NAME}">
                            <i class="icon fa-commenting-o fa-fw icon-lg" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{block.USER_NAME}</span>
                        </a>
                        <div class="dropdown">
                            <div class="pointer"><div class="pointer-inner"></div></div>
                            <div class="dropdown-contents contact-icons">
                                <div>
                                    <a href="./ucp.php?i=pm&amp;mode=compose&amp;action=quotepost&amp;p={block.POST_ID}" title="ส่งข้อความส่วนตัว">
                                        <span class="contact-icon pm-icon">ส่งข้อความส่วนตัว</span>
                                    </a>
                                    <a href="mailto:piece0266@gmail.com" title="E-mail" class="last-cell">
                                        <span class="contact-icon email-icon">E-mail</span>
                                    </a>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </dd>
            </dl>
            <div class="postbody">
                <div id="post_content3">
                    <ul class="post-buttons">

                        <li> 
                            <!-- IF block.USER_POST == block.USER_LOG -->
                            <!-- IF block.TIME_LIMIT_DELETE < block.TIME_DATE -->     
                            <!-- IF S_GROUP != 'ADMINISTRATORS'  -->     

                            <!-- IF S_GROUP != 'GLOBAL_MODERATORS'  -->
                      HH
                            <a href="{block.SUB_DELECT}" title="ลบโพสต์" class="button button-icon-only">
                                <i class="icon fa fa-bitbucket" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_BUTTON_DELETE}</span>
                            </a>
                            <!-- ENDIF -->
                            <!-- ENDIF -->
                            <!-- ENDIF -->
                            <!-- ENDIF -->
                        </li>
                        <li>                             <!-- IF S_GROUP == 'ADMINISTRATORS'  ||  S_GROUP == 'GLOBAL_MODERATORS'  -->
                            <a href="{block.SUB_DELECT}" title="ลบโพสต์" class="button button-icon-only">
                                <i class="icon fa fa-bitbucket" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_BUTTON_DELETE}</span>
                            </a>
                            <!-- ENDIF -->
                        </li>
                    </ul>

                    <div class="content">

                        <a href="#s{block.SUB_ID}">{block.SUB_COM_TEXT}</a>
                    </div>

                    <br> 
                    <!-- IF S_REGISTERED_USER -->
                    <div class="sub_style">
<!--                         {block.SUMI} == {S_SUM_COUNT}-->
                        <!-- IF block.SUMI == S_SUM_COUNT -->
                        <a data-sub="{L_PRESEN_SUB}"   data-close="{L_SUB_CLOSE}"  data-anonymus="{L_SUB_ANONYMUS}"   data-value="{block.SHEARCH_POSTS}"  data-sen="{L_SUB_SEN}"  class=" reply_sub_com button">{L_RETURN_SUB}</a>
                        <input   type="hidden" class="sub_com_action"  value="{block.SHEARCH_POSTS}">   

                        <!-- ENDIF -->
                    </div>
                    <!-- ENDIF -->

                </div>
            </div>  <div class="back2top">
            </div>
        </div>
    </div>


</div>
<!-- END block -->
</body>


User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2813
Joined: 19/09/2018 10:33 am

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ javascript ให้ทำการแสดงปุ่ม แสดงความคิดเห็นย่อยย้ายตำแหน่งมาด้านล่างหลักจากการกดครั้งแรก

Postby Ittichai_chupol » 24/04/2019 11:31 am

ในสวนของปุ่มที่ใช้กด แสดงความคิดเห็นย่อย ให้ เพิ่ม

Code: Select all

   <div  class="show"  ></div> 


ลงในบรรทัด ถัดมาจาก

Code: Select all

   <div id="txtHint{postrow.POST_ID}"> ในส่วน javascript นั้นก็เปลี่ยน

Code: Select all

              $("#txtHint" + post_id).append(result);   
เป็นนี้ครับ

Code: Select all

              $("#txtHint" + post_id + ' .show').append(result);   


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests