อยากทราบวิธีการแก้ไข้การค้นหาข้อมูลระหว่างวัน ใน phpbb

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2813
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบวิธีการแก้ไข้การค้นหาข้อมูลระหว่างวัน ใน phpbb

Postby Ittichai_chupol » 01/05/2019 2:49 pm

ผมได้พัฒนาส่วนการกำหนดเงือนไข แสดงจำนวนการโพสต์ ในรหว่างวัน

โดยเมือผมทดลองโพส ดังภาพ

test.pngแล้วได้ลองทดสอบค้นหา ไม่พบข้อมูลเลย

test1.png8elyj' SQL ที่ใช้

Code: Select all

SELECT u.username , sum(staus_like) as sum_like,count(p.poster_id) as sum_post FROM (phpbb_posts p) LEFT JOIN phpbb_m_like0 m ON ( m.post_id = p.post_id) LEFT JOIN phpbb_users u ON (p.poster_id = u.user_id) WHERE p.post_time between 1556661600 and 1556661600 GROUP BY u.user_id , p.poster_id having count(p.poster_id) > 1


ควรจะต้องปรับปรุง อะไรครับ

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 18716
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้การค้นหาข้อมูลระหว่างวัน ใน phpbb

Postby thatsawan » 01/05/2019 3:17 pm

ลองเปลี่ยน
WHERE p.post_time >= 1556661600 and p.post_time <= 1556661600

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2813
Joined: 19/09/2018 10:33 am

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้การค้นหาข้อมูลระหว่างวัน ใน phpbb

Postby Ittichai_chupol » 01/05/2019 5:00 pm

ไม่ได้ครับ เพราะ ต้อเลข ของเวลา ที่เก็บลงฐานข้อมูล ไม่อยู่ในเงือนไข ที่กำหนดครับ


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: MSN [Bot] and 21 guests