อยากทราบการแก้ไข้ error จากการเรียกใช้ไฟล์ ของ phpbb

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3165
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบการแก้ไข้ error จากการเรียกใช้ไฟล์ ของ phpbb

Post by Ittichai_chupol » 01/05/2019 4:43 pm

ผมได้ include_once("./ext/mindphp/m_share_facebook/upload_php_master/src/upload.php"); เพื่อใช้งาน แต่กับพบความ เกิด error ขึ้นมา ดังนี้

Code: Select all

Illegal use of $_SERVER. You must use the request class to access input data. Found in /opt/lampp/htdocs/phpb2/ext/mindphp/m_share_facebook/upload_php_master/src/upload.php on line 4196. This error message was generated by deactivated_super_global.

ซึ่งเดิมที่ไม่เกิดครับแต่พอเรียกใช่

Code: Select all


define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_display.' . $phpEx);


ก็เกิดปัญาหาเลย
จึงอยากทราบวา่าเกิดจาก อะไร แล้วมีวิธีการแก้ไช้อย่างไร

Return to “Programming - PHP”

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests