Page 1 of 1

อยากทราบวิธีที่จะบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อความที่เราต้องการเท่านั้น

Posted: 25/06/2019 12:18 pm
by jamepiyawat
พอดีว่าผมมีช่องที่จำเป็นจะต้องให้ผู้ใช้กรอกได้แค่ URL ของ youtube เท่านั้นอะครับ แต่ตอนนี้ผู้ใช้จะกรอกข้อความอะไรลงไปก็ได้นอกเหนือจาก URL ของ youtube มันก็เลยทำให้การคำนวนเกิดผิดพลาด

จึงอยากจะทราบว่าพอจะมีวิธีที่สามารถบังคับให้ผู้ใช้กรอกได้แค่ URL ของ youtube โดยมีการอ้างอิงว่าในช่องนั้นว่าจะต้องมีคำว่า https://www.youtube.com อยู่ด้วยด้วยถึงสามารถกดค้นหาได้แต่ถ้าไม่มีคำว่า https://www.youtube.com อยู่ในช่องนั้นก็ให้มีการแจ้งเตือนว่ากรอกให้ถูกนะประมาณนี้ครับ

Re: อยากทราบวิธีที่จะบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อความที่เราต้องการเท่านั้น

Posted: 25/06/2019 1:46 pm
by tsukasaz
ถ้าจะดักด้วย php ก็เอา url ที่กรอกมาเช็คด้วยคำสั่ง คำสั่ง strpos หรือ ใช้ preg_match เช็คก็ได้

ถ้าจะดักด้วย javascript ก็ใช้ preg_matchได้เหมือนกัน หรือจะใช้ คำสั่ง search() ก็ได้

Re: อยากทราบวิธีที่จะบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อความที่เราต้องการเท่านั้น

Posted: 25/06/2019 1:50 pm
by mindphp
กรองเบื้องต้นด้วย

Code: Select all

<input type="url" ....
ดู input type อื่นๆ ของ HTML 5 ที่นี่

Re: อยากทราบวิธีที่จะบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อความที่เราต้องการเท่านั้น

Posted: 25/06/2019 4:43 pm
by jamepiyawat
เงื่อนไขก็ตรงแล้วแต่ทำไมถึงไม่เข้าไปทำใน else เหรอครับ

Code: Select all

<?php
$kuikai = 'youtube';
$value = 'https://www.youtube.com/watch?v=I4bF9ieKaNc';
$pos = strpos($kuikai,$value);

if($pos === FALSE) {
echo "ค้นหา keyword เฉพาะ youtube เท่านั้น";
 }else{
    $link_content = file_get_contents($value);
     preg_match('/ytplayer.config \=(.*);ytplayer.load/', $link_content, $matchs);
     $result1 = json_decode($matchs[1], true);
     $player_response = json_decode($result1['args']['player_response'], true);
     $keywords = $player_response['videoDetails']['keywords'];
     echo implode("," , $keywords);
}
?>

Selection_764.png
Selection_764.png (8.12 KiB) Viewed 308 times

Re: อยากทราบวิธีที่จะบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อความที่เราต้องการเท่านั้น

Posted: 25/06/2019 5:00 pm
by tsukasaz
เช็คคำสั่ง strpos ว่าต้องใส่ค่าอะไรตรงไหน

Re: อยากทราบวิธีที่จะบังคับให้ผู้ใช้กรอกข้อความที่เราต้องการเท่านั้น

Posted: 25/06/2019 7:28 pm
by jamepiyawat
ใส่ค่าสลับกันจริง ๆ ด้วยครับ
ทำได้แล้วครับสามารถติดตามได้จากบทความนี้เลย ครับ
วิธีทำใช้คำสั่ง strpos เพื่อตรวจสอบคำให้ถูกต้อง