Page 1 of 2

อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 11:37 am
by Ittichai_chupol
ผมต้องการที่จะ restore ฐานข้อมูลมาจาก Demo โดยการใช้ terminal มารันคำสั่งครับ ซึ่งตัวอย่างของคำสั่งมี ดังนี้ ครับ

Code: Select all

mysql -u root -p[รหัสผ่าน] [ชื่อฐานข้อมูล] < ที่เก็บไฟล์_ชื่อไฟล์.sql

ผมก็เลยทดลองใช้งาน โดยผมใช่คำสั้งแบบนี้ครับ

Code: Select all

com002@com002-K43SD:~$  mysql -u root phpb1 < URL ข้อไฟล์_backup.sql 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ

Code: Select all

bash: URL ข้อไฟล์_backup.sql: No such file or directory
จึงอยากทราบว่าควรที่จะแก้ไขอย่างไรครับ

ภาพประกอบครับ
Selection_999(1842).png
Selection_999(1842).png (13.06 KiB) Viewed 384 times

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 11:39 am
by mindphp

Code: Select all

ที่เก็บไฟล์_ชื่อไฟล์.sql 
หมายถึง ไฟล์นั้นต้องอยู่ในเครื่องเรา

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 11:51 am
by Ittichai_chupol
ผมโหลดมาใส่ไว้ใน โฟลเดอร์ Downloads เเล้ว

Code: Select all

$ mysql -u root phpb1 < ./home/com002/Downloads_demoboard_backup.sql

มันก็บอกว่า

Code: Select all

No such file or directory
เหมือนเดิมครับ

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 11:52 am
by mindphp
มี เครื่องหมาย ./ เกินมา
การเข้าถึง folder ถ้า / มาจาก root ไม่ต้อง ใส่ . หน้า /

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 11:58 am
by Ittichai_chupol
ผมได้ลอง เอา ./ ออกแล้วครับ

ก็คือจากเดิม

Code: Select all

$ mysql -u root phpb1 < ./home/com002/Downloads_demoboard_backup.sql
ผมก็ปรับมาแล้วได้แบบนี้ครับ

Code: Select all

com002@com002-K43SD:~$ $ mysql -u root phpb1 < home/com002/Downloads_demoboard_backup.sql
ก็ยังได้ผมเช่่นเดิมครับ

Code: Select all

bash: home/com002/Downloads_thaivi_demoboard_backup.sql: No such file or directory

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 11:59 am
by mindphp
ถ้าเจอ Error แบบนี้ วิเคราะห์ ปัญหา ได้ว่า
No such file or directory
คือ Path ผิด
หรือ ไม่มีสิทธ์อ่านไฟล์

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 12:06 pm
by mindphp
ถ้าเป็น Ubuntu ถ้าเช็คว่ามีไฟล์ นั้นอยู่จริงไหม
ลองพิมพ์คำสั่ง
ls ตามด้วย path และชื่อไฟล์
เช่น

Code: Select all

ls /var/log/xyz.log
ถ้าได้ผล
/var/log/xyz.log
แสดง ว่าไฟล์นั้นมีอยู่จริง

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไข้ปัญหา No such file or directory ในการ restore ฐานข้อมูลครับ

Posted: 31/07/2019 12:16 pm
by Ittichai_chupol
ผมลองเเล้วครับ ได้ผลแบบนี้ครับ

Code: Select all

com002@com002-K43SD:~$ ls /home/com002/Downloads/demoboard_backup.sql
/home/com002/Downloads/demoboard_backup.sql
com002@com002-K43SD:~$