อยากทราบวิธ๊การแก้ไขการ Export ไฟล์ Excel แล้วเป็นภาษาต่างดาว phpbb

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2805
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบวิธ๊การแก้ไขการ Export ไฟล์ Excel แล้วเป็นภาษาต่างดาว phpbb

Postby Ittichai_chupol » 12/09/2019 10:59 am

- ผมต้องการที่จะ Export ข้อมูลจากฐานข้อมูล มาเป็นไฟล์ Excel โดยการใช้ phpbb
- โดยปัญหา ที่พบก็คือ เมื่อ Export ไฟล์ออกมา ข้อมูลที่เป๋็นภาษาไทยจะกลายเป็นภาษาต่างดาวทุกตำแหน่ง
- โดยโคดส่วนที่ผมใช้ตั้งค่าภาษา ดังนี้

Code: Select all

[b]   header('Content-type: text/xls; charset=UTF-8');
   header('Content-type: application/force-download');
   header('Content-Transfer-Encoding: Binary');
   header('Content-Encoding: UTF-8');
 header('Content-length: ' . filesize($filename));
    header("Content-disposition: attachment; filename=\"" . basename($filename) . "\"");
                readfile($filename);
                unlink($filename);[/b]


จึงอยากทราบว่าจะต้องปรับแก้ไขอย่างไรครับ

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests